Căutare în site

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 20 decembrie 2018.

Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.

Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.

 

01-2D

28/01

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2019

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Carauș Luiza, Specialist principal Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

28/02

Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil amplasat pe adresa mun. Soroca , str. Mihail Kogîlniceanu nr.1

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului relații funciare și cadastru

 

01-2D

28/03

Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat, transmiterea în comodat a unui bun imobil.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Rusnac, director IMSP Spitalul Raional Soroca

 

01-2D

28/04

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                                     

 

01-2D

28/05

Cu privire la acceptarea primirii  bunurilor

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                  

 

01-2D

28/06

Cu privire la acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanţe deosebite, pentru anul de studii 2017 -2018

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                  

 

01-2D

28/07

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie

 

01-2D

28/08

Cu privire la solicitarea transmiterii în proprietatea raionului Soroca a unui teren aferent.

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie

 

01-2D

28/09

Cu privire la prelungirea termenului de transmitere în comodat a bunului imobil- Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ,, Împreună” din satul Rublenița.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Tatiana Cosciug, director Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ,, Împreună”

 

01-2D

28/10

Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Nina Porcescu, Președintele Asociației Obștești a Profesorilor Seniori din Soroca Parteneriat între Generații

01-2D
28/11

Cu privire la transmiterea unui bun

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie