Căutare în site

 

Lista  proiectelor de   decizii
propuse spre examinare  la ședința extraordinară a
Consiliului Raional Soroca din 29 noiembrie 2018
 

01-2D
27/01

Cu privire la numirea dnei Mușenco Angela în funcția publică de șef al Direcției Învățamînt Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

                   

01-2D
27/02

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Leșan Liliana, contabil, Aparatul Președintelui Raionului

                 

01-2D
27/03

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: 
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/04

Cu privire la abrogarea și modificarea unor poziții în decizia nr. 24/07 din 30.05.2018 ,, Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/05

 Cu privire la repartizarea locuințelor sociale

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/06

Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ,, Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locațiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/07

Cu privire la transmiterea a unor bunuri

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/08

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia, șef Secția 
Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

                

01-2D
27/09

Cu privire la reorganizarea gimnaziului ,, Gheorghe Nastas din s. Hristici

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef adjunct DÎ Soroca

                

01-2D
27/10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef adjunct DÎ Soroca

                

01-2D
27/11

 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                

01-2D
27/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                

01-2D
27/13

,,Cu privire la permisiunea amplasării monumentelor în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl” și ,,În memoria victimelor represiunilor politice”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Golovatîi Ion, Arhitect-șef al Raionului Soroca

                 

01-2D
27/14

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în prima lectură

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                 

01-2D
27/15

Cu privire la aprobarea bugetului rational pe anul 2019 în lectura a doua

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                 

 01-2D
27/16

 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

                 

01-2D
27/17
exclus

Cu privire la aprobarea normelor specifice ale I.P. Teatrul ,,Veniamin Apostol” , pentru anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Petru Popa, director-director artistic al Teatrului ,, Veniamin Apostol"  I.P.

                 

01-2D
27/18

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară tinerilor anul nașterii 2003 și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe peroada anului 2019.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Lilian Moscalu, comandant centrul militar teritorial Soroca

                 

01-2D
27/19
exclus

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea și stabilirea mărimii premiilor cu prilejul jubileelor , al sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul Consiliului Raional Soroca

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: 
Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

                 

01-2D
27/20

Cu privire la Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Alina Mărîi, șef Serviciul de Asistență Juridică

                 

01-2D
27/21

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Spitalul Raional Soroca                  ,, A. Prisacari

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Rusnac, director al IMSP Spitalui raional Soroca ,, A. Prisacari"                      

01-2D
27/22

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului raional Soroca.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Andriuță Aliona, șef al Direcției agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca