Căutare în site

                Şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Soroca
La 05 iunie 2019, în  sala de şedinţe a Consiliul Raional s-a desfășurat o şedinţă de lucru a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Soroca la care s-a examinat mai multe chestiuni propuse, prioritară fiind   examinarea actelor de evaluare a prejudiciului cauzat în urma ploilor torenţiale din  luna mai –iunie pe teritoriul raionului Soroca. În urma ploilor au fost deteriorate mai multe porţiuni de drum, nămolite multe gospodării, mai ales în satele Bulboci, Şolcani, Nimereuca, Ocolina, Ţepilova, Rubleniţa Nouă ş. a., Au avut de suferit şi multe terenuri agricole din raion. Prejudiciul cauzat, conform actelor întocmite, constituie circa 12mln.908 mii lei. Preşedintele raionului, Preşedintele CSE Soroca, dl Ghenadie Muntean a solicitat prezenţilor și primarilor, mobilizarea şi implicarea în soluţionarea problemelor apărute prin localităţile din raion. 
În cadrul şedinţei au fost examinate şi alte întrebări, cum ar fi:
Cu privire la nivelul de pregătire şi măsurile intreprinse în perioada 2019  de către Serviciul Antigrindină;
Cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor  spaţiilor  verzi în perioada de vară;
Cu privire la nivelul de pregătire a Taberei de odihnă pentru copii „La Dumbrava”  în perioada estivală 2019.
Raportorii și-au notat sugestiile și propunerile care vor fi executate.
 
  
 
 
 
 
 
 
Astăzi, 4 iunie 2019, la ora 10 00, a avut loc ședința comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef al IMSP Centrelor de Sănătate Parcani, Vasilcău, Slobozia Cremene, Nimereuca, Cosăuți, Căinarii Vechi, Bădiceni.
La concurs au fost depuse 9 dosare, dar au participat 8.
    În urma desfășurării concursului (probei prezentării proiectului de management și a interviului)  câștigătorii au devenit:
- Dna. Procop Lilia, Șef al IMSP Centrul de Sănătate Parcani; 
- Dl. Starîș Ion, Șef al IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău; 
- Dna. Sochirca Anjela, Șef al IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Cremene; 
- Dl. Gonța Veceaslav, Șef al IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca; 
- Dl. Baranov Ion, Șef al IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni; 
- Dna. Cociorva-Gordic Elena, Șef al IMSP Centrul de Sănătate Cosăuți; 
- Dna. Pașa Veronica, Șef al IMSP Centrul de Sănătate Cainarii Vechi. 
            
               
 Consultări publice pe marginea proiectelor de decizie, incluse în ordinea de zi a ședinței Consiliului raional din 11 iunie curent.
Astăzi, 04 iunie 2019, în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca au avut loc consultări publice pe marginea proiectelor de decizie, incluse în ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional Soroca din 11 iunie curent. 
1. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Hoterm Servicii” în redacție nouă.
2. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ în redacție nouă.
3. Cu privire la reorganizarea IMSP ,,Centrul de Sănătate Rublenița”.
4. Cu privire la organizarea și desfășurarea atestării formațiilor artistice de amatori din Raionul Soroca pentru conferirea /confirmarea titlului de formație <Model>
5. Cu privire la instituirea BAND Orchestrei a Consiliului Raional Soroca în cadrul Secției Cultură și Turism Soroca.
6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale.
7. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățămînt.
8. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 17/15 din 29.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea Programului și întreținere a drumurilor publice locale din Raionul Soroca.”
9. Cu privire la aprobarea și finanțarea proiectului ,,Construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca” și aprobarea încheierii Acordului de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Bacău.
La consultări au participat raportorii proiectelor de decizie, reprezentanții autorităților publice locale, conducători de instituții publice, reprezentanți ai ONG-urilor din raion.
În cadrul discuțiilor, raportorii au prezentat scopul proiectelor de decizie, impactul și necesitatea adoptării acestora. Pe parcursul desfășurării consultărilor raportorii și-au notat sugestiile și propunerile care vor fi examinate și luate în considerație la prezentarea proiectelor de decizie spre aprobare.