Căutare în site

Şedinţă comună a Serviciilor Publice Desconcentrate şi
Autorităţilor Publice Locale de nivelul I şi II
Mai multe subiecte au fost examinate, astăzi în incinta Palatului de Cultură din mun. Soroca, la şedinţa comună organizată de către Oficiul teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Şef, Ceban Vladimir  şi  Consiliul raional Soroca, Preşedinte, Ghenadie Muntean  la care au participat Serviciile Publice Desconcentrate şi Autorităţile Publice Locale de nivelul I şi II.
Conform relatărilor organizatorilor, scopul şedinței a fost, consolidarea capacităților autorităților locale, cetățenilor şi serviciilor desconcentrate, de a răspunde provocărilor şi de a interveni de comun la soluționarea unor situații dificile de interes comunitar.
Un subiect important a fost abordat de către dl Serghei Cebotari, Procuror-șef al procuraturii 
raionului Soroca, care a explicat unele particularităţi de aplicare a prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova, intrat în vigoare începând cu data de 01 aprilie curent.
De către dl Dumitru Batog, Şef al IP Soroca au fost abordate următoarele subiecte:
- sporirea gradului de interacțiune şi parteneriat între Poliție şi APL pe domeniile ce țin de, combaterea consumului abuziv de alcool, violența în familie, protejarea copiilor aflați în situații de risc;
- crearea şi impulsionarea gărzilor populare în teritoriu;
- instalarea camerelor video în localitățile raionului Soroca;
-  dezvoltarea în continuare a proiectelor sociale inițiate şi desfăşurate, cum ar fi ,,Supraveghere de Vecinătate". Aceste măsuri pro-active, ca urmare a implimentării lor vor contribui la diminuarea sau eliminarea factorilor generatori de fapte antisociale în teritoriu.
Astfel, pledând la necesitatea sporirii siguranței cetățenilor, la obținerea încrederii față de Poliție şi APL, accentul prioritar constituie organizarea masivă a activităților de profilaxie şi antrenarea a tuturor forțelor societății civile.
Subiectul parteneriatelor cu APL întru executarea pedepsei sub formă de Muncă neremunerată în folosul comunității (MNFC) a abordat dl  Valuţa Profir, Şef al Biroului de Probaţiune Soroca, care a îndemnat autorităţile locale spre o conlucrare mai bună în acest sens.
Dna Napercovschi Irina, specialist principal în problema adopţiei, tutelei şi curatelei a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca a informat cei prezenți despre modificările ce țin de prestațiile sociale pentru copiii aflați în servicii de tip familial,  cât și despre  stabilirea formei de protecție a copiilor în situație de risc.                                                                                                                                                 Alte subiecte incluse pe ordinea de zi a fost promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, modificările intervenite în înregistrarea persoanelor în căutarea locului de muncă; acordurile bilaterale încheiate între Republica Moldova şi ISRAIEL, Republica Moldova şi Bulgaria privind recrutarea persoanelor pentru ulterioara angajare, fiind relatate de către dna Mînăscurtă Marina, Şef al Direcţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Soroca.
Nu s-a trecut cu vederea și problemele din domeniul protecției civile din raion care sunt permanent la controlul Președintelui raionului și a șefului Direcției Situații Excepționale Soroca.   
Ședința a continuat cu întrebări/răspunsuri pe marginea subiectelor discutate, iar la final s-a propus ca astfel de întruniri să fie oranizate mai frecvent.

În urma cerirelor depuse de către victimile represiunilor politice privind solicitarea restituirii bunurilor sau de recuperare a valorii acestora, la 27 martie curent a avut loc ședința Comisiei raionale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice și eliberarea legitimațiilor ca victime a represiunilor politice, fiind incluse pe ordinea de zi spre examinare două întrebări.

Fondul de Investiții Sociale din Moldova a dat startul unei noi runde de proiecte 
Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) a desfășurat la 27 martie 2019, în sala de conferințe a Palatului de Cultură Soroca, seminarul  zonal de informare  cu tematica: “Implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2018 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova: obiective și proceduri”, la care au participat vicepreședintele raionului Soroca, primarii, directorii de grădinițe din raioanele Soroca,  Florești,  Drochia și Dondușeni.
Seminarul a fost organizat în scopul diseminării informației despre obiectivele și procedurile de implementare a  proiectelor implementate de FISM și finanțate  de  Guvernul României în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 28 din 11.02.2019 în scopul renovării/dotării instituțiilor de educație timpurie.
Reprezentanții  Fondului de Investiții Sociale din Moldova au prezentat obictivele Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României,  informația despre beneficiarii selectați pentru finanțare, propunerile eligibile de aplicare la proiect și activitățile de implementare ale proiectelor.
În funcție de necesitățile existente în cadrul instiuțiilor beneficiare, va fi cumpărat mobilierul, reparate acoperișurile, blocurile alimentare și sanitare. În același timp, vor fi procurate materiale didactice, construite terenuri de joacă, săli festive și sportive.
Pentru mai multe detalii accesați pagina web a FISM: https://fism.gov.md