Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Consultaţii oferite
cetăţenilor comunei Tătărăuca-Veche
Astăzi, 15.03.2018, Echipa Mobila din cadrul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), a efectuat o vizită în Primăria com. Tătărăuca-Veche conform programului de activităţi.
Întîlnirea a avut loc în sediul primăriei la ora 10:00 în corespundere cu avizele prealabil afişate. Cele mai prioritare probleme ale beneficiarilor la care li s-au oferit consulaţii au fost corectarea erorilor comise în proiectele de organizare a teritoriului, modalităţile de oferire a ajutorului de şomaj şi înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
S-au identificat soluții de comun acord cu beneficiarii, iar cele ce necesită mai mult timp de rezolvare vor fi ținute la control ca în perioada imediat următoare să fie soluționate.

Vizita în raionul Soroca a Ambasadorului României 
Astăzi, 13 martie, în satul Zastînca, raionul Soroca, a avut loc evenimentul de inaugurare a grădiniței „Andrieş”, renovată în cadrul „Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”.
La inaugurare au participat Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, directorul executiv al Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM), Mircea Eşanu, preşedintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, vicepreşedintele raionului Soroca, Vladimir Nicuţa, şeful Direcţiei Învăţămînt, Donos Ghenadie, primarul satului Zastînca, Covalciuc Pavel, personalul grădiniței, părinți și copii. 
Gradiniţa a beneficiat de lucrări de reparaţii în valoare de 950 mii lei şi anume a fost reparat acoperișul, au făcut izolaţi termic pereţii şi au fost efectuate lucrări de montare a pavajului în curtea grădiniţei. În prezent grădinița ,,Andrieş” este frecventată de 65 de copii.
Grădiniţa din s. Zastînca anterior a mai beneficiat de un grant în valoare 589,29 mii lei, inclusiv lucrări de reparatie capitale în valoare de 416 mii lei, un teren de joacă – 164 mii lei  şi dotată cu mobilier - 9290  lei.
Pînă în prezent Guvernul României a alocat peste 15000 mii lei pentru renovarea şi dotarea a 35 grădiniţe din raionul Soroca, inclusiv pentru reparaţii capitale au fost alocaţi 12462 mii lei, 15 grădiniţe au beneficiat de terenuri de joacă în valoare de 2087,339 mii lei şi 13 grădiniţe au fost dotate cu mobilier în valoare de 593,510 mii lei. Un alt evenimet la care a participat Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova, Daniel Ioniță a fost ceremonia de sfinţire a Monumentului funerar al Generalului Stan Poetaş care a s-a desfăşurat în curtea Muzeului de Istorie şi Etnografie din municipiul Soroca.
Restaurarea acestuia a fost posibilă datorită lui Nicolae Bulat - Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie mun. Soroca, avocatului Iulian Rusanovcshi - reprezentantul Asociaţiei Obşteşti ,,Cultul Eroilor”, Ministerului Apărării a RM, arhitect - Mihail Andrieş, autorităţilor administraţiei publice raionale şi municipale ş.a.
Consfinţirea memoriei marelui Generalul Stan Poetaş, eroul de la Mărăşeşti din primul Război Mondial, fost comandant al garnizoanei Soroca, căzut în lupte la Nistru, apărînd Integritatea Statului Român va fi un imbold pentru generaţia noastră şi viitoare de a-şi cunoaşte trecutul şi istoria sa. Acest eveniment promovează valorile istorico-culturale ale neamului nostru şi va înscri o pagină nouă în istoria vie a Sorocii.
Prestări de servicii a Biroului Comun de Informaţii şi Consultanţă a raionului Soroca cetăţenilor comunei Racovăţ 

La, 06 martie, Echipa Mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Consultanţă a raionului Soroca (BCIS) s-a deplasat pentru prestarea de servicii şi consultanţă în comuna Racovăț. Au fost prezenți Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, vicepreşedintele raionului Soroca, dl Nicuţa Vladimir şi reprezentanți ai mai multor servicii : Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca; Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Soroca; Casa Teritorială de Asigurări Sociale Soroca; Î.S. Oficiul Cadastral Teritorial Soroca, Serviciul Relații Funciare și Cadastru.
În cadrul vizitei s-au adresat cetățeni, care au abordat probleme legate de aspectele sociale și cadastru care au primit informaţii şi răspunsuri. 
Sugestii din partea unor cetăţeni au fost crearea unui Centru de zi şi a cantinei sociale pentru persoanele în vărstă. Conducerea raionului a asigurat că va ţine cont de aceste propuneri şi va întreprinde toate măsurile legale pentru soluţionarea acestor propuneri.
La fel a fost discutată examinarea posibilităţilor de schimbarea sediului primăriei în incinta anexei gimnaziului din s. Racovăţ care la moment nu este funcţională şi necesită reparaţie.