Căutare în site

Audieri Publice
La data de 29 ianuarie 2020, în sala de ședință a Consiliului Raional Soroca au avut loc audieri publice pe marginea proiectelor de decizie care vor fi propuse spre examinare și aprobare în cadrul şedinţei ordinare din 06 februarie 2020. La dezbateri publice au participat Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, Vicepreședintele raionului Soroca dna Păunescu Svetlana, Secretarul Consiliului raional Soroca dna Stela Zabrian și șefii de secții și direcții din cadrul Aparatului Președintelui, reprezentanți ai societății civile cât și a organizațiilor nonguvernamentale.
Propunerile parvenite în cadrul audierilor publice vor fi incluse în procesul verbal al ședinței și propuse spre examinare în cadrul comisiilor de specialiate.