Căutare în site

Decernarea învingătorilor „Cel mai bun antreprenor al anului 2018” la Soroca
  La data de 29 mai 2019 în municipiul Soroca a avut loc Decernarea învingătorilor „Antreprenorul Anului 2018” . În discursul său Preşedintele raionului, dl. Ghenadie Muntean a menţionat, că evenimentul  Antreprenorul anului  începând cu anul 2005  se organizează pentru a reda încrederea în deciziile luate de către antreprenori  în ceea ce privește afacerea  lor,  să  demonstreze că întotdeauna există o soluție, indiferent de problemele cu care se confruntă. 
 Conform  procesului verbal  al comisiei raionale pentru organizarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2018”  au fost decernate următoarele nominaţii după cum urmează:

Indicatorii economici al participanţilor la concursul rational
                                ,, Antreprenorul anului 2018”                                
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere  - întreprinderi mari:
Locul I-  Oxana Petrovici , SA ,, Alfa-Nistru” , 
 Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mari:
Locul I-  Victor Guţu  SRL ,, AMG-Kernel” ,
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere a hainelor:
Locul I- Sergiu Dragan , SRL ,,Ermo-Grup”, 
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mijlocii:
Locul I - Alla Pilipeţcaia – SRL ,,Debut Sor” , 
Locul II –  Ala  Lisnic, SRL ,, Testor”  , 
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mici:
Locul I – Aliona Chistol, SRL ,,Al-Irina”   
 Locul II – Efim Agahci, SRL „Armir„  
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi micro:
Locul I –  Stela Cetulean,  SRL ,, Lefrucom”  
 Locul II – Ana Savca , SRL ,, Rolkebab”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mijlocii:
Locul I – Lilia Moraru,  SRL ,, Prietenia - Agro”  
locul II –  Pavel Cebotari , SRL ,, Oclanda - Agro”   
Locul III- Valentina Marciuc, GŢ ,, Marciuc Valentina”,.
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mici:
Locul I –  Angela  Muntean   SRL ,, Tehrubsor”   
Locul II – Vasile Sochirca, SRL ,,Visagromag”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar –micro întreprinderi:
Locul I -Mihai Eftodii, GŢ ,,Mihai Eftodii”  
Cel mai bun antreprenor din sfera construcţiilor:
Locul I -Victor Svetenco, SRL ,, Polimer”  
 Locul II- Angela Prisăcaru, SRL ,,Ascensiune” 
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii hoteliere:
 Locul I - Mihai Sochirca , SRL ,, Sergiu”   
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii turism:
Locul I - Valentina Cazac,  SRL ,, Valentina-Tur”
Cel mai bun antreprenor sfera servicii transport:
Locul I -Valeriu Guţan – SRL ,, Auto Invest Grup”
Cel mai bun antreprenor în sfera publicaţii periodice:
Locul I - Natalia Vrancean, SRL ,,Ziarul Nostru”   
Cel mai bun antreprenor în sfera alimentaţie publică:
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi mici:
Locul I – Boris Tomac, SRL ,,Tomac-Inpex” restaurantul ,, Primăvara”
Locul II – Inga Spoială, SRL ,,Odilin” restaurantul ,, Soroca”
Locul III- Eugenia Slivinschi, SRL ,,La Cetatea Veche’’
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi micro:
Locul I – Alexandru Volcovinschi SRL ,, Ghineia” restaurantul ,,Briz”
Locul II – Maria Grigoraş SRL ,, Grivad-M” cafeneua ,, Nistru”
Locul III – Elena Staviţa  ÎI ,, Staviţa Elena”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mijlocii:
Locul I – Constantin Andriuţa   Cooperativa de Producere ,,CVA-Virocagro”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mici:
Locul I – Valentina  Muntean  SRL ,, Arol” 
Locul II – Oleg Horevschii, SRL ,,Foreitor”
Locul III  – Valeriu  Achinca  SRL ,, Marconi” 
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – micro întreprinderi:
Locul I – Oxana Tregub   ÎI ,,O.Tregub” 
Locul II – Vera Lisnic, ÎI ,,Vera Lisnic’’
Cel mai tînăr antreprenor
Daniela Condrea, SRL ,,Milsor’’ 
Pentru integrare activă în societate: 
Locul I – Sergiu Ursachi, SRL ,,JONH PIX’’
Cel mai bun antreprenor în sfera servicii de consultanţă:
Locul I – Galina Ciobanu – SRL ,, Alsedar – Studio”
 Cel mai bun meşter popular:
 Valentina Boţoroga -  gobelen, broderie
 Lidia Manea -  împletitul din fibre vegetale (lozie)
 Simion Lungu – confecţionarea costumelor naţionale
Nina Manea – ţesut artistic
 Ludmila Prepeliţă – croşetare.