Căutare în site

Învingătorii concursului „Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca”
La 14 iunie curent în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc Conferinţa de presă în cadrul căreia au fost anunţate rezultatele Concursului „Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca”. 
La secţiunea „Logo-ul turistic al raionului Soroca” au participat 13 persoane cu 33 lucrări în total. La secţiunea „Sloganul turistic al raionului Soroca” 12 participanţi au înaintat 81 propuneri de slogan.
Comisia de jurizare din componența căreia au făcut parte: Vladimir Nicuţa – Preşedintele juriului, Vicepreşedintele raionului Soroca; Stela Zabrian – Secretar al Consiliului raional Soroca; Grigore Bucataru – Şeful Secţiei Cultură şi Turism; Marina Omelcenco – Specialist, Secţia Cultură şi Turism; Tatiana Mitrofan – Reporter, „Observatorul de Nord”; Natalia Vrancean – Director, „Ziarul Nostru”; Ion Babici – Director, Centrul de Resurse pentru Tineret” DACIA”, au analizat și apreciat (cu note de la 5 la 10) propunerile participanților, iar învingătoare au fost desemnate lucrările care au obţinut cel mai mare punctaj. 
Ulterior la subiectul dat, astăzi 15 iunie în cadrul Spectacolului de muzică şi poezie „Eminesciana”, a avut loc decernarea premiilor şi a diplomelor de participare la Concursul „Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca”.
Învingătorii pentru Secţiunea  „Logo-ul turistic al Raionului Soroca” :
Premiul I,  în sumă de 1000 lei  i-a revenit lui Ursu Alexandru din mun. Soroca, punctajul acumulat 8,1;
Premiu de încurajare, în sumă de 500 lei – Zaporojan Alexandru din mun. Soroca, punctajul acumulat 7,8;
Premiu de încurajare, în sumă de 250 lei – Chiroşca Olga din mun. Soroca, punctajul acumulat 7,6.
Învingătorii pentru secţiunea „Sloganul turistic al raionului Soroca”
Premiul I,  în sumă de 1000 lei  - Popa Petru din mun. Soroca, punctajul acumulat 8,1;
Premiu de încurajare, în sumă de 500 lei – Căldăruş Victoria din mun. Chişinău, punctajul acumulat 7,8;
Premiu de încurajare, în sumă de 250 lei – Caretnicov Irina din mun. Soroca, punctajul acumulat 7,6.
Logo-ul şi sloganul turistic al raionului Soroca, va fi imprimat pe materialele turistice promoţionale precum: ghiduri turistice, banere, hărţi turistice, deasemenea va putea fi folosit în cazul suvenirurilor sau a cadourilor ce vor fi achiziţionate de turişti. Persoanele fizice şi juridice interesate de obţinerea dreptului de utilizare a „Logu-ului şi sloganului turistic al raionului Soroca” în baza unei cereri, vor primi dreptul de utilizare a mărcii turistice.
Sloganul turistic al raionului Soroca:
Soroca uimeşte şi cucereşte