Căutare în site

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare,
Cristina Lesnic, în vizită de lucru la Soroca
Ieri, 20 aprilie curent, Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic a efectuat o vizită de lucru în raionul Soroca, unde s-a întâlnit cu serviciile desconcentrate şi autoritaţile locale de nivelul I şi II. 
La întrunirea dată Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, a expus audienței publicului larg proiectele cu impact, menționînd programul de infrastructură „Drumuri bune pentru Moldova”, proiectul ,,Ghişeul unic” precum și lansarea Serviciului 112, proiecte care vor contribui la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor din republică.
Preşedintele raionului Soroca a menţionat despre priorităţile anului bugetar 2018 şi anume despre investiţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei, culturii şi nu în ultimul rînd îmbunătăţirea condiţiilor la Tabăra de odihnă pentru copii ,,La Dumbrava”. La fel şi valorificarea eficientă a donaţiilor acordate de către judeţele din România pentru domeniile menţionate mai sus.
Rămîne a fi nesoluţionată problema privind construcţia staţiei de epurare şi problema privind legalizarea terenului în jurul Lumânării Recunoştinţei. 
În cadrul discuțiilor, primarii au vorbit despre necesitățile și dificultățile pe care le întâmpină în localităţi. Au fost aduse unele clarificări și informații adiționale la întrebările puse.
La final, Viceprim-ministrul a exprimat gratitudine tuturor celor prezenți și a dat asigurări că autoritățile publice centrale vor susține şi contribui la soluţionarea problemelor din raionul Soroca.
După şedinţă a vizitat Î.M. Moldo-Italiană ,,Ermo-Grup” unde s-a familiarizat cu domeniul de activitate a întreprinderii avînd şi o discuţie cu lucrătorii.
 Vizita de lucru a Viceprim-ministrului s-a încheiat cu deplasarea în satul Egoreni, raionul Soroca, unde a interacționat cu locuitorii și reprezentanţii primăriei informîndu-se despre problemele cu care se confruntă localitatea.