Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

   La data de 06 decembrie 2022, ora 10.00 în sala mică a Palatului de Cultură din municipiul Soroca, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, în contextul solicitării Curții de Conturi a Republicii Moldova a desfășurat un seminar cu primarii, secretarii consiliului local și contabilii primăriilor din raionul Soroca.

Pe ordinea de zi au fost discutate următoarele întrbări:

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2023

Cu privire la prezentarea rapoartelor cu privire la executarea bugetului pentru anul 2022

Cu privire la inventarieiea anuală a patrimoniului din gestiunea primăriilor

Cu privire  la executarea scrisorii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 11/14c – 11  din 25.11.2022

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

Cu privire  la reglementarea modului de autoruizare a lucrărilor de construcție

Cu privire  la ținerea registrelor actelor permisive în construcții

Raportor: Natalia Bevza, arhitect-șef al Serviciului Arhitectură

Cu privire la executarea Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca nr. 38 din 17.11.2022

Raportor: Stela Zabrian, secretar al Consiliului raional Soroca, secretar al CSE Soroca