Căutare în site

Drepturile omului sunt drepturi și libertăți fundamentale de care trebuie să se bucure toate ființele umane, indiferent de naționalitatea, sexul, originea națională sau etnică, rasa, religia, orientarea sexuală sau limba lor ori de alte caracteristici ale acestora.

Ținând cont de actualitatea domeniului drepturile omului, la 24 februarie 2021 a fost organizată ședința Comisiei raionale privind protecția drepturilor omului, condusă de către dna Svetlana Paunescu, vicepreședinte al raionului, președintele comisiei, la care au participat membrii comisiei, specialiștii instituțiilor publice competente.

La ședință a fost prezentat raportul privind acțiunile întreprinse și realizările obținute în domeniul protecției drepturilor omului pentru anul 2020, cât și problemele întâmpinate. În acest context, membrii au subliniat importanța continuării consolidării politicii naționale din domeniu, implicarea mai activă a factorilor de decizie locali, căci populația trebuie să se simtă apărată de instituțiile statului, obligate să intervină de fiecare dată când se încalcă drepturile omului.