Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Deciziile

aprobate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 31 octombrie 2022

01-2D
8/1

Cu privire la proiectulDrumuri bune și accesibile în Comarna, județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Asea Railean, manager de proiect

Co-raportor:

Alla Bordianu, vicepreședinte

Iurie Tănase, vicepreședinte

Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe

Elena Mîțu, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D
8/2

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe

 


Deciziile

aprobate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 30 septembrie 2022

 

 01-2D
7/1

Cu privire la modificarea unor decizii

 

 

01-2D
7/2

Cu privire la atribuirea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a numelui ”Nicolae Bulat”

 

 

01-2D
7/3

Cu privire la  deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A. Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca

 

 

01-2D
7/4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

  

 

01-2D
7/5

Cu privire la acorul de transmitere în subcomodat

 

 

01-2D
7/6

Cu privire la permisiunea transmiterii în locațiunii

 

 

01-2D
7/7

Cu privire  la darea în locațiune prin licitația ”cu strigare” a spațiului neutilizat

 

 

01-2D
7/8

Cu privire la rezoluționarea locațiunii

 

 

01-2D
7/9

Cu privire la acceptarea primirii unor bunuri

 

 

01-2D
7/10

Cu privire la constituirea Instituției Publice ”Centrul Raional pentru Tineret Soroca”

 

 

01-2D
7/11

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/15 din 17.02.2022 ”Cu privire la aprobarea Programului reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2022”

 

 

01-2D
7/12

Cu privire la sesizarea Direcției Generale Teritoriale „Nord” al Centrului Național Anticorupție al RM nr.12/3113 din 10.08.2022”

  

 

01-2D
7/13

Cu privire la sesizarea Direcției Generale Teritoriale „Nord” al Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr.12/3594 din 29.08.2022

  

 

01-2D
7/14

Cu privire la corelarea și modificarea bugetului raional pe anul 2022

  

 

 

 

 

Deciziile

 examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 5 august 2022

01-2D
6/1

Cu privire la comisia mixtă de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Sergiu Chistrea, comandant al Centrului Militar Teritorial Soroca

 

01-2D
6/2

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe (CRESP) pentru anul 2021 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Rodica Tinerelu-Negru, director al Instituției Publice Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe

 

01-2D
6/3

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Gimnaziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Aurel Haric, director al Instituției Publice Gimanziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici

 

01-2D
6/4

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Gimnaziul Voloave

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Stela Zabrian, director al Instituției Publice Gimnaziul Voloave

 

01-2D
6/5

Cu privire la  raportul de activitate al Instituției Publice Gimnaziul Racovăț

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Livia Braesco, director al Instituției Publice Gimnaziul Racovăț

 

01-2D
6/6

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Gimnaziul Rublenița

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Alina Catan, director al Instituției Publice Gimnaziul Rublenița

 

01-2D
6/7

Cu privire la rezultatele inspecției financiare 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D
6/
8

Cu privire la rezultatele inspecției financiare la Instituției Publice Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vasile Baș, director al Instituției Publice Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca

 

01-2D
6/
9

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
10

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ   

 

01-2D
6/
11

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Andrei Jitniuc, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport      

 

01-2D
6/
12

Cu privire la repartizarea locuinței sociale 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Leahu, șef al Secției Economie    

 

01-2D
6/
13

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu AO Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii/CNPAC

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vladimir Nicuța, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei  

 

01-2D
6/
14

Cu privire la Raportul semianual a executării bugetului raional pentru anul 2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe   

 

01-2D
6/15

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Iurie Spinei, șef al Secției Administrație Publică