Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Deciziile

aprobate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 29 noiembrie 2022 

 

01-2D
9/1

Cu privire la aprobarea bugetului  raional Soroca pentru anul 2023 în prima lectură

 

 

01-2D
9/2

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea la evidență militară tinerilor anul nașterii 2007 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe perioada anului 2023

 

01-2D
9/3

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite, pentru anul de studii 2021-2022

 

01-2D
9/4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

 

01-2D
9/5

Cu privire la  autorizarea casării manualelor școlare raportate la mijloace (fonduri) fixe

 

01-2D
9/6

Cu privire la acceptarea unor bunuri

 

01-2D
9/7

Cu privire la repartizarea locuinței sociale

 

01-2D
9/8

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al consiliului raional Soroca penatru anul 2023

 

01-2D
9/9

Cu privire la  transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile

 

01-2D
9/10

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil 

 

01-2D
9/11

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2023

 

01-2D
9/12

Cu privire Codul de etică și deontologie 

 

01-2D
9/13

Cu privire la Instituția Publică Centrul multifuncțional de servicii sociale ”O Șansă”

 

01-2D
9/14

Cu privire la modificarea anexei nr.1 la decizia Consiliului raional Soroca nr. 1/15 din 17.02.2022 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, din teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2022”

 

01-2D
9/15

Cu privire la gestionarea unor bunuri

 

01-2D
9/16

Cu privire la acceptarea și transmiterea unor bunuri cu titlu gratuit

 

01-2D
9/17

Cu privire la modificarea unor decizii

 

01-2D
9/18

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

 

01-2D
9/19

Cu privire la aprobarea bugetului  raional Soroca pentru anul 2023 în a doua lectură

 

01-2D
9/20

Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2022

 

01-2D
9/21

Cu privire la Acordul de cooperare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și raionul Soroca, prin Consiliul raional Soroca    

 

01-2D
9/22

Cu privire la aderarea Consiliului raional Soroca la Uniunea Consiliilor Raionale din Moldova (UCRM)

 

01-2D
9/23

Cu privire la garantarea mijloacelor financiare

 

01-2D
9/24

Cu privire la Raportul de activitate a Centrului de Resurse pentru Tineret ”DACIA”

 

01-2D
9/25

Cu privire la încetarea acordului

 

01-2D
9/26

Cu privire la funcția de șef al Direcției Învățământ

 


Deciziile

aprobate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 31 octombrie 2022

01-2D
8/1

Cu privire la proiectulDrumuri bune și accesibile în Comarna, județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Asea Railean, manager de proiect

Co-raportor:

Alla Bordianu, vicepreședinte

Iurie Tănase, vicepreședinte

Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe

Elena Mîțu, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D
8/2

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe

 


Deciziile

aprobate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 30 septembrie 2022

 

 01-2D
7/1

Cu privire la modificarea unor decizii

 

 

01-2D
7/2

Cu privire la atribuirea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a numelui ”Nicolae Bulat”

 

 

01-2D
7/3

Cu privire la  deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A. Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca

 

 

01-2D
7/4