Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Deciziile examinate la ședința ordinară

a Consiliului Raional Soroca din data de 16 decembrie 2021

 

01-2D
6/1

Cu  privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul II raionul Soroca

 

01-2D
6/2

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale în anul 2021

 

01-2D
6/3

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

 


01-2D
6/4

 Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri

 


01-2D
6/5

Cu privire la prelungirea locațiunii

 


01-2D
6/6

Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

 


01-2D
6/7

Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni al Consiliului raional Soroca pentru anul 2022

 


01-2D
6/8

Cu privire la aprobarea unor acte normative al ÎM ”Hotem Servicii”

 


01-2D
6/9

Cu privire la aprobarea unor acte normative al  ÎM ”Centrul  Stomatologic raional Soroca”

 


01-2D
6/10

Cu privire la Regulamentul privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca”

 


01-2D
6/11

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional  pentru anul 2022

 


01-2D
6/12

Cu privire la modificarea unor decizii

 


01-2D
6/13

Cu privire la aprobarea bugetului raional Soroca pentru anul 2022 în prima lectură 

 


01-2D
6/14

Cu privire la aprobarea bugetului raional Soroca pentru anul 2022 în lectura a doua

 


01-2D
6/15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

 


01-2D
6/16

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

 


01-2D
6/17

Cu privire la implementarea proiectului ”Construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială, cu capacitatea de 1200 de locuri din s. Rublenița”

 


01-2D
6/18

Cu privire la Proiectul ”Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”

 


01-2D
6/19

 Cu privire la aprobarea organigramei și statul de personal ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului rational”

 


01-2D
6/20

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifele la serviciile prestate de către ÎM ”Hotem Servicii”

 


01-2D
6/21

Cu privire la concursul de proiecte înaintate de Consiliile de Elevi 

 


01-2D
6/22

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 


01-2D
6/23

Cu privire la Raportul Inspecției Sociale nr. 38 din 17.11.2021 și aprobarea Planului de acțiuni în vederea eficientizării activității DASPF Soroca referitor la acordarea ajutorului social / ARPA

 


01-2D
6/24

Cu privire la proiectul ”Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca și Ocnița”

 


01-2D
6/25

Cu privire la proiectul ”Valorificarea Patrimoniului Istorico-Cultural al regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”

 


01-2D
6/26

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Soroca nr. 5/19 din 04 noiembrie 2021

 


01-2D
6/27

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-245 din 30 noiembrie 2021

 


01-2D
6/28

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-246 din 30 noiembrie 2021

 


01-2D
6/29

Cu privire la demersul Direcției Generale Teritoriale „Nord”al Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr.12/4999 din 13.12.2021

 


 


Deciziile aprobate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 04 noiembrie 2021


01-2D
5/1

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de studii 2020-2021

 



01-2D
5/2

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

 


 

01-2D
5/3

Cu privire la acceptarea recepționării tehnicii de calcul la preț nou

 


 

01-2D
5/4

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

 


 

01-2D
5/5

Cu privire la rezoluțiunea comodatului

 


 

01-2D
5/6

Cu privire la numirea dlui Vladimir Ceban în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale „Hotem-Service” a Consiliului Raional Soroca

 


 

01-2D
5/7

Cu privire la solicitarea prelungirii comodatului

 


 

01-2D
5/8

Cu privire la examinarea rezultatelor auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile

 


 

01-2D
5/9

Cu privire la examinarea rezultatelor Raportului auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor

 


 

01-2D
5/10

Cu privire la  garantarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor  publice locale în perioada de iarnă a anului 2022

 


 

01-2D
5/11

Cu privire la notificările Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat

 


 

01-2D
5/12

Cu privire la modificarea unor decizii

 


 

01-2D
5/13

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul pentru educația inclusivă

 


 

01-2D
5/14

Cu privire la Raportul semi anual privind executarea bugetului raional pe anul 2021 

 


 

01-2D
5/15

Cu privire la prelungirea locațiunii

 


 

01-2D
5/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

 


 

01-2D
5/17

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

 


 

01-2D
5/18

Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selective a terenurilor proprietate publică, domeniul public a raionului Soroca, ocupate de drumul local L-103

 


 

01-2D
5/19

Cu privire la implementarea proiectului ”Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna județul Iași, România și comuna Vasilcău raionul Soroca, Republica Moldova

 



01-2D
5/20

Cu privire la coordonarea Planurilor de acțiuni a instituțiilor medico-sanitare din subordine pentru asigurarea funcționalității instituției în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale 

 



Deciziile aprobate 
la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 12 august 2021 

01-2D 4/1

Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor terenuri agricole


01-2D 4/2

Cu privire la prelungirea locațiunii


01-2D 4/3

Cu privire la casarea bunurilor Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca

 


01-2D 4/4

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit


01-2D 4/5

Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A.Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca

 


01-2D 4/6

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

 


01-2D 4/7

Cu privire la Regulamentul comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare

 


01-2D 4/8

Cu privire la modificarea anexei nr.1 la decizia nr.1/13 din 11.02.2021

 


01-2D 4/9

Cu privire la defrișarea arborilor din zona drumurilor publice locale din raionul Soroca


01-2D 4/10

Cu privire la Comisia raională privind reglementarea activității agenților economici în  domeniul transportului auto de călători și bagaje

 


01-2D 4/11

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 

 


01-2D 4/12

Cu privire la încetarea locațiunii

 


01-2D 4/13

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Efim Zubcu” 

 


01-2D 4/14

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare al Consiliului Raional Soroca

 


01-2D 4/15

Cu privire la organele de conducere ale Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 


01-2D 4/16

Cu privire la organele de conducere a  Întreprinderii Municipale ”Hotem Service”

 


01-2D 4/17

Cu privire la modificarea unor decizii

 


01-2D 4/18

Cu privire la atribuirea Școlii de muzică din satul Vărăncău numele ”Simion Gogu”

 


01-2D 4/19

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

 


01-2D 4/20

Cu privire la Acordul de Cooperare între județul Iași (România) și raionul Soroca (Republica Moldova)

 


01-2D 4/21

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Matei Igor” 

 


01-2D 4/22

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Volnițchii Constantin” 

 


01-2D 4/23

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dnei Bodnarenco Elena” 

 


01-2D 4/24

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă

 


01-2D 4/25

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Nicuța Vladimir” 

 


01-2D 4/26

Cu privire la rezultatele inspectării financiare

 


 

 

 


















 









































































































































































Deciziile aprobate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 13 mai 2021

 

 

 

 

 

3.1 Cu privire la înaintarea candidaţilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

 

3.2 Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Decizia nr. 1/13 din 11.02.2021

 

 

3.3 Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

3.4 Cu  privire la alocarea  mijloacelor  financiare  din  fondul  de  rezervă

 

 

3.5 Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare

al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca Nouă ”Ina Popescu”

 

 

 

 

 

3.6 Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi ”Ion Vasilachi”

 

3.7 Cu privire la atribuirea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nimereuca numeleVeaceslav Gonța

 

3.8 Cu privire  la  modificarea bugetului  raional pe  anul 2021

3.9 Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Soroca

 

3.10 Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

 



Deciziile aprobate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 22 aprilie 2021

 

 

 

 

 

2.1 Cu privire la raportul privind activitatea a  IMSP CS Soroca pentru anul 2020

 

 

2.2 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Soroca Nouă pentru anul 2020

2.3 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Visoca  pentru anul 2020

2.4 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Nimereuca  pentru anul 2020

2.5 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Parcani  pentru anul 2020

 

 

 

 

 

2.6 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Vădeni pentru anul 2020

 

2.7 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Vasilcău pentru anul 2020

2.8 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Racovăț pentru anul 2020

2.9 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Cosăuți pentru anul 2020

 

2.10 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Slobozia Cremene pentru anul 2020

 

 

 

 

 

 

2.11 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Căinarii Vechi pentru anul 2020

 

 

2.12 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Rudi pentru anul 2020

2.13 Cu privire la raportul privind activitatea IMSP CS Bădiceni pentru anul 2020

 

2.14 Cu privire la coordonarea contractelor de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP de asistență medicală primară și CNAM pentru anul 2021

 

2.15 Cu privire la raportul de activitate economico-financiar a IMSP Spitalul raional Soroca  „A. Prisacari” pentru anul 2020

 

 

 

 

 

 

 

2.16 Cu privire la coordonarea contractului de prestare a serviciilor medicale dintre Spitalul raional Soroca  „A. Prisacari” și Compania Națională de

Asigurări în Medicină  pentru anul 2021

2.17 Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a  Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2020

 

2.18 Cu privire la coordonarea contractului de prestare a serviciilor medicale pentru anul 2021

2.19 Cu privire la raportul de activitate economico-financiară a Întreprinderii Municipale  “Hoterm Servicii” pentru anul 2020

 

 

2.20 Cu privire la Raportul de activitate a IP IAS Gunnar Due Gundersen pentru anul 2020

 

 

 

 

 

2.21 Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional Împreună din s. Rublenița

pentru anul 2020

 

2.22 Cu privire la raportul de activitate al IP ”Casa Comunitară Voloave” pentru anul 2020

 

2.23 Cu privire la raportul de activitate al IP Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane vârstnice Azilul ACASĂ” din s. Bădiceni pentru anul 2020

2.24 Cu privire la raportul de activitate al I P Teatrul „Veniamin Apostol” pentru anul 2020

2.25 Cu privire la darea în locațiune prin licitație „cu strigare” a spațiului neutilizat

 

 

 

 

 

 

2.26 Cu privire la realizarea Planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2020

2.27 Cu privire la transmiterea unor bunuri SA „RED-NORD”

 

 

2.28 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

2.29 Cu privirea la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

 

2.30 Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia CR Soroca nr.33/25 din 17.03.2011

 


 



 

 

 

2.31 Cu privire la raional anticorupție pentru anii 2021-2023

 

2.32 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru  protecția drepturilor omului

 

2.33 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și componenței nominale a Comisiei

2.34 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO  „Concordia. Proiecte Sociale” și Consiliul Raional Soroca

 

2.35 Cu privire la conferirea gradului de calificare.

 

 

 

 


 

 

2.36 Cu privire la organigrama/structura și statul de personal ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional

2.37 Cu privire la reorganizarea școlii primare Iarova

 

2.38 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

2.39 Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2020

 

2.40 Cu  privire la alocarea  mijloacelor  financiare  din  fondul  de  rezervă

 

 

 

 

 


 

2.41 Cu privire  la  modificarea bugetului raional pe  anul 2021

 

2.42 Cu privire la Serviciul de protezare și ortopedie

 

2.43 Cu privire la modificarea unor decizii

 

2.44 Cu privire la serviciul de transport școlar

 

2.45 Cu privire la încetarea raporturilor de muncă a șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nimereuca

 

 

 

 

 

 

 

2.46 Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului de vicepreședinte  al raionului a dlui Andonii Boris

 

 

 

 

 

 




Deciziile aprobate la ședințaordinară a Consiliului Raional Soroca din 11 februarie 2021

 

 

 

 

 

  1/1
Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a raionului Soroca  pentru anii 2021-2024

 1/2
 
Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2021 

 1/3
Cu privire la proiectul ”Rețeaua Start - Up Hub: Laboratoare antreprenoriale (RLA) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)” 

 1/4
Cu privire la aprobarea  Regulamentului Serviciului de  îngrijire socială la domiciliu

 1/5 Cu privire la Raportului Inspecției Sociale Nr. 23 din 04.12.2020 și aprobarea Planului de acțiuni privind eficientizarea activității DASPF Soroca referitor la acordarea  ajutorului social /APRA 

 

 

 

 

 

1/6
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

1/7
 Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

 1/8 
Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului de proiecte înaintate de Consiliile de Elevi

 1/9 
Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2021

 1/10
Cu privire la transmiterea unor bunuri

 

 

 

 

 

 1/11
Cu privire la modificarea unor decizii

 

1/12
Cu privire la aprobarea și executarea  proiectului tehnic privind Reconstrucția drumului public local L83, R14- Oclanda – Cremenciug – R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00- Pc 64+20; Pc 74+40 - Pc 80+20)

1/13
 Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2021

1/14 
Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

1/15 
Cu privire la corelarea bugetului  raional  pe anul  2021

 

 

 

 

 

 1/16
Cu  privire la alocarea  mijloacelor  financiare  din  fondul  de  rezervă

 1/17
Cu privire la atribuirea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca-Nouă numele „Ina Popescu”

1/18 
Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidenţă militară tinerilor, anul naşterii 2005 şi încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil, pe perioada anului 2021

1/19 
Cu privire la numirea dlui Ursu Veaceslav în funcție de director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă„

 

1/20 
Cu privirea la acordul pentru iniţierea lucrărilor de formare prin separare a bunului imobil