Căutare în site

 
Lista  proiectelor de   decizii
propuse spre examinare  la ședința ordinară a
Consiliului Raional Soroca din 7 februarie 2019
 

01-2D

29/01

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Rusnac Angela, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

                                         

01-2D

29/02

Cu privire la normele specifice ale CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

29/03

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri  aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

29/04

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

29/05

Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Nouă

 

01-2D

29/06

Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin, director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D

29/07

Cu privire la normele specifice ale CS Visoca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

29/08

Cu privire la normele specific ale CS Rudi

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director al CS Rudi

 

01-2D

29/09

Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Baranov, director CS Bădiceni

 

01-2D

29/10

Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii Vechi

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veronica Pașa, director CS Căinarii Vechi

 

01-2D

29/11

Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene

 

01-2D

29/12

Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veaceslav Gonța, director CS Nimereuca

 

01-2D

29/13

Cu privire la normele specifice ale CS Parcani

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop, director CS Parcani

 

01-2D

29/14

Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi, director CS Vădeni

 

01-2D

29/15

Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Starîș, director CS Vasilcău

 

01-2D

29/16

Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lidia Buzurniuc director CS Rublenița

 

01-2D

29/17

Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Perciun Mariana , director CS Racovăț

 

01-2D

29/18

Cu privire la normele specifice ale CS Cosăuți

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Sîrghi, director CS Cosăuți

 

01-2D

29/19

Cu privire la  activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca în anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia, șef Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

 

01-2D

29/20

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru   anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia, șef Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

 

01-2D

29/21

Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  de  conducere

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

 

01-2D

29/22

Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind  modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din cadrul  Aparatului  Președintelui Raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

 

01-2D

29/23

Cu privire la introducerea unor modificări la decizia CR nr. 17/27 din 26 februarie 2013 ”Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile IPLT ”C. Stere”.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef DÎ Soroca

 

01-2D

29/24

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef DÎ Soroca 

 

01-2D

29/25

Cu privire la  darea  în locaţiune a 1m.p.  din imobilul de pe str. Ştefan cel Mare, 5

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D

29/26

Cu privire la prelungirea contractului de  locaţiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie 

 

01-2D

29/27

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie 

 

01-2D

29/28

Cu privire la repartizarea locuinţelor sociale

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie 

 

01-2D

29/29

Cu privire la aprobarea Planului  de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D

29/30

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 3/20 din 7 august 2003 „Cu privire la Consiliul de administrație al Fondului raional de susținere socială a populației” cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Paunescu Svetlana, șef Direcția Asistenșă Socială  și Protecție a Familiei

 

01-2D

29/31

Cu privire la examinarea Raportului Inspecției Sociale nr. 52 din 06.09.2018 și aprobarea Planului de acțiuni în vedrea eficientizării activității Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca în scopul implementării recomandărilor Inspecției Sociale privind modul de stabilire și acordare a ajutorului social /APRA

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Paunescu Svetlana, șef Direcția Asistenșă Socială  și Protecție a Familiei

 

01-2D

29/32

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ’„Împreună’’ din satul Rublenița

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Tatiana Coșciug, director  Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ’’Împreună’’

 

01-2D

29/33

Cu privire la modificarea și completarea  Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 27/15  din 29.11.2018 „Cu privire la aprobarea  Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale  din raionul Soroca pe anul 2019””.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D

29/34

Cu privire la modificarea bugetului rational pe anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

29/35

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

29/36

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului raional ,, Istoria Satului Meu"

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucataru, șef Secția Cultură și Turism

01-2D

29/37

Cu privire la modificarea componenței Consiliului de Administrație al IMSP CS Racovăț

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Perciun Mariana, șef al IMSP CS Racovăț

RAPORT DE EXPERTIZĂ A PROIECTELOR DE DECIZII

01-2D

29/38

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.28/03 din 20 decembrie 2018.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Rusnac Angela, director al IMSP Spitalul Raional Soroca