Căutare în site

01-2D

24/01

Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Costin Iurie, director a Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca”.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

 

01-2D

24/02

 

Cu privire la modificarea deciziei 14/07 din 16.03.2017

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

 

01-2D

24/03

 

Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului – limită a telefoanelor de serviciu, faxuri,telefoane mobile și limita convorbirilor pentru colaboratorii Aparatului Președintelui.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

 

01-2D

24/04

 

Cu privire la rezilierea contractului de locațiune

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

 

01-2D

24/05

 

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-88 

 

01-2D

24/06

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în arendă a unor terenuri agricole.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-88 

 

01-2D

24/07

 

Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-88 

 

01-2D

24/08

 

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca pentru anul 2018.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Rusnac  Angela, director interimar al IMSP Spitalul   Raional Soroca.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

(230)  2 34 87

 

01-2D

24/09

 

Cu privire la Consiliul administrativ al IMSP Spitalul Raional Soroca  ,,A. Prisacari”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Rusnac  Angela, director interimar al IMSP Spitalul   Raional Soroca.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
 2- 34- 87

 

01-2D

24/10

 

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr.23/04 din 30.03.2018.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :L. Ciobanu, șef IMSP CS Soroca

 
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-22-16

 

01-2D

24/11

 

Cu privire la completarea deciziei CR nr.23/10 din 30.03.2018 ,,Aprobarea normelor specifice al IMSP CS Căinarii – Vechi pe anul 2018”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :V. Pașa, șef IMSP CS Căinarii-Vechi.

întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
023-075-439

 

01-2D

24/12

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliul Raional Soroca nr.14/08 din 16 martie 2017.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Păunescu Svetlana , șef DASPF.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. (230) 2-25-48

 

01-2D

24/13

 

Cu privire la Acordul de colaborare dintre AO ,, Concordia . Proiecte Sociale” și Consiliul Raional Soroca.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Păunescu Svetlana , șef DASPF.

  întrebări sau propuneri vă adresați la nr. (230) 2-25-48

 

01-2D

24/14

 

Cu privire la aprobarea  ,, Strategiei de incluziune socială a raionului Soroca pentru anii 2018-2021

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Păunescu Svetlana , șef DASPF.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. (230) 2-25-48

 

01-2D

24/15

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.20/10 din 19 noiembrie 2009. Cu privire la modificarea denumirii Statutului și a Statelor de personal a I.P. “Azilul Raional Soroca din satul Bădiceni”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Angela Brighidin , director Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vîrsnice Azilul ,,ACASĂ

  întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
230-41430

 

01-2D

24/16

 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Rudi.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Ion Vasilachi, șef al IMSP CS Rudi

  întrebări sau propuneri vă adresați la nr.025-19-36-18

 

01-2D
24/17

 

 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Soroca.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Elena Mîțu, șef Secției Construcții , Gospodărie       Comunală și Drumuri. 

 

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr.

 

01-2D
24/18

Cu privire la aprobarea palnului de amenajare a Teritoriului Raionului Soroca.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Golovatîi Ion, arhitector

întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
2-20-76

01-2D
24/19

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe
întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
2-33-32

01-2D
24/20

Cu privire la modificarea bugetului raional.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe
întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
2-33-32

01-2D
24/21

Cu privire la abrogarea pct.2 și pct.4 al deciziei nr.23/48 din 30.03.2018
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

01-2D
24/22

Cu privire la crearea Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-25-43

01-2D
24/23

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în componenta raională pentru instituțiile educaționale.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-25-43

01-2D
24/24

Cu privire la modificarea deciziei nr.5/7 din 04.12.2003 Cu privire la titlul ,,Cetățean de onoare al raionului".
Inițiator :Ciuvaga Victor, consilier raional Soroca
Raportor : Ciuvaga Victor, consilier raional Soroca

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

01-2D
24/25

Cu privire la modificarea deciziei nr.01/03 din 11.07.2015 ,, Cu privire la aprobarea Componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional Soroca"
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-37-73

01-2D
24/26

Cu privire la numirea dnei Perciun Mariana, în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate Racovăț.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-26

01-2D
24/27

Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și PP ,,Ziarul Nostru" SRL din Republica Moldova.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-37-73

01-2D
24/28

Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și Asociația Obștească ,, Bunici Grijulii" din Republica Moldova.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-37-73

01-2D
24/29

Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/47 din 30 martie  2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabără de odihnă pentru copii și adolescenți ,,La Dumbravă" finanțator Județul Vaslui,prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului- Cadru de finanțare între Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui, prin consiliul Județean Vaslui"
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Tatiana Robu, șef Serviciu Proiecte Investiționale
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
3-01-91

01-2D
24/30

Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/51 din 30 martie 2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea Secției ,,Maternitate” a spitalului rational Soroca ,,A. Prisacari” Finanțator Județul Suceava prin consiliul Județean Suceava și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Tatiana Robu, șef Serviciu Proiecte Investiționale
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
3-01-91
Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 30 mai 2018.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 25 mai 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/ (http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.