Căutare în site

01-2D

22/01

Cu privire la raportul de activitate ai preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Soroca pentru anul 2017.

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, şef-interimar al Secţiei Organizare şi Coordonare a activităţii administrative

 

01-2D

22/02

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2018

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/03

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Mîţu Elena, Şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

01-2D

22/04

Cu privire la transmiterea la balanţa Secţiei Cultură şi Turism a unui bun mobil

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/05

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/06

Cu privire la modificarea deciziei nr. 21/24 din 08.12.2017 „ Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unui teren cu nr. cadastral 7845113181 din sat. Rubleniţa r-nul Soroca

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/07

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/08

Cu privire la modificarea pct.l al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.l1/19din 13 decembrie 2016 „Cu privire la executarea atribuţiilor secretarului Consiliului Raional Soroca  

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/09

Cu privire îa numirea dnei Ardovan Evghenia, în funcţie de director al Instituţiei Publice “ Casa Comunitară" Voloave

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/10

Cu privire la numirea dnei Coşciug Tatiana, în funcţie de director al Instituţiei Publice Centrul Comunitar Multifuncţional “ împreună" din s.Rubleniţa, Raionul Soroca Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/11

Cu privire la modificarea statutului 1P LT „Ion Creangă" Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei învăţământ

 

01-2D

22/12

Cu privire la organizarea filialei 1P LT „Ion Creangă” în satul Ţepilova, Comuna Ocolina

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţamînt

 

01-2D

22/13

Cu privire la Acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor cu performanţe, pentru anul de studii 2016 -2017.

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D

22/14

Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D

22/15

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.25/12 din 10 iulie 2014

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ciobănit Ludmila, director IMSP CS Soroca

 

01-2D

22/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D

22/17

Cu privire la modificarea bugetului raional

Inițiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D

22/18

Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Aliona Andriuţă, Şef al Direcţiei Agricultura şi Alimentaţie

 

01-2D
22/19
Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2018.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia,șef -interimar al Secției Organizare și Coordonare a activității administrative

 01-2D
  22/20

 Cu privire la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copiluiu(nepoata) pînă la vîrsta de 3 ani  dnei Lora Lisnic.
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jpg/proiecte_decizii/proiecte22/22-01.pdf