Căutare în site

01-2D

20/01

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a raionului  Soroca  pentru anii 2017-2021

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

01-2D

20/02

Cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.4, nr. 6 a Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.10/15 din 01.03.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

Coraportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Coraportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/03

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ’’Împreună’’ din satul Rublenița

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ursachi Cozma, director- interimar IP Centrul Multifuncțional”Împreună”

 

01-2D

20/04

 

Cu privire la  coordonarea în redacție noua a Regulamentelor de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate fondate de Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

20/05

 

Cu privire la aprobarea regulamentului Aparatului Președintelui Raionului Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

20/06

Cu privire la aprobarea Contractului de Societate al Societății pe Acțiuni ”Aqua - Nord”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Aliona Verbițcaia, șef al Serviciului Juridic

 

01-2D

20/07

Cu privire la aprobarea Statutului instituției publice Centrul de creaţie al copiilor şi adolescenţilor ”Speranţa” Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/08

 Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Școala Sportivă Raională Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/09.1

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a  plății de stimulare a funcționarilor publici din  Aparatul Preşedintelui Raionului şi subdiviziunile Consiliului Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/10

Cu privire la  concluziile Comisiei raionale privind examinarea structurii instituțiilor de învățământ primar, secundar general din raionul Soroca.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/11

 Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a liceale în IP LT ”A. Pușkin și IP LT Visoca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/12

Cu privire la  transmiterea unor bunuri mobile

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/13

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/14

Cu privire la aprobarea ” Programului teritorial de control al cancerului în raionul Soroca pentru anii 2017-2025”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Angela Rusnac,director al instituției medico-sanitare publice  Spitalul Raional Soroca  “A.Prisăcari”

 

01-2D

20/15

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară a tinerilor, anul nașterii 2002 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil pe perioada anului 2012

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lilian Moscalu, comandant al Centrului Militar

 

01-2D

20/16

Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil amplasat pe adresa raionul Soroca, com.Stoicani, sat.Soloneţ

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/17

Cu privire la vînzarea - cumpărarea sectorului de teren  aferent unui bun imobil din sat. Soloneţ cetăţenilor

Ţeremon Ina şi Ţeremon Igor

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/18

Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect și componența Agenției de implementare a subproiectului

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/19

Cu privire la ajutorul umanitar

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/20

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/21

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Raional nr. 18/2  din 27.05. 2009 „Cu privire la transmiterea în comodat a unui teren

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/22

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef  al Direcției Finanțe

 

01-2D

20/23

 Cu privire la mersul execuției  bugetului raional pentru semestrul I anul 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef  al Direcției Finanțe

 

01-2D

20/24

Cu privire la Înțelegerea de cooperare între Județul Suceava din România și  Raionul Soroca din  Republica Moldova 

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca                                                                       

Raportor:  Reaboi Galina, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative  

 

01-2D

20/25

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției agricultură și alimentație Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Andriuța Aliona, șef  al Direcției  Direcției agricultură și alimentație Soroca

 

01-2D

20/26

Cu privire la modificarea  bugetului

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef  al Direcției Finanțe

 

01-2D

20/27

Cu privire la acceptarea transmiterii   unor bunuri de la Instituţia Publică Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „O Şansă”

 Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

19/28

EXCLUS

 

01-2D

20/29

Cu privire la modificarea  unor decizii a Consiliului Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Elena Mîțu, Șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri