Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din data de 05 august 2022 

 

01-2D
6/1

Cu privire la comisia mixtă de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Sergiu Chistrea, comandant al Centrului Militar Teritorial Soroca

 

01-2D
6/2

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe (CRESP) pentru anul 2021 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Rodica Tinerelu-Negru, director al Instituției Publice  Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe

 

01-2D
6/3

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Aurel Haric, director al Instituției Publice  Gimanziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici

 

01-2D
6/4

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul Voloave

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Stela Zabrian, director al Instituției Publice  Gimnaziul Voloave

 

01-2D
6/5

Cu privire la  raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul Racovăț

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Livia Braesco, director al Instituției Publice  Gimnaziul Racovăț

 

01-2D
6/6

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul Rublenița

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Alina Catan, director al Instituției Publice  Gimnaziul Rublenița

 

01-2D
6/7

Cu privire la rezultatele inspecției financiare 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D
6/
8

Cu privire la rezultatele inspecției financiare la Instituției Publice  Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vasile Baș, director al Instituției Publice  Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca

 

01-2D
6/
9

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
10

Cu privire la lichidarea subunității Țepilova a Instituției Publice  Liceul Teoretic ”Ion Creangă”  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
11

Cu privire la lichidarea Instituției Publice Școala Primară Ocolina  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
12

Cu privire la reorganizarea Instituției Publice  Gimnaziul Regina Maria 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
13

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ    

 

01-2D
6/
14

Cu privire la acceptarea creării filialelor 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Andrei Jitniuc, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport  

 

01-2D
6/
15

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Andrei Jitniuc, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport       

 

01-2D
6/
16

Cu privire la repartizarea locuinței sociale 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Leahu, șef al Secției Economie    

 

01-2D
6/
17

Cu privire la beneficiarii caselor sociale 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Leahu, șef al Secției Economie         

 

01-2D
6/
18

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu AO Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii/CNPAC

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vladimir Nicuța, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei  

 

01-2D
6/
19

Cu privire la Raportul semianual a executării bugetului pentru anul 2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe   

 

01-2D
6/
20

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Iurie Spinei, șef al Secției Administrație Publică

 

01-2D
6/
21

 Cu privire la aprobarea Programului raional de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Rusnac, director al IMSP Spitalul raional Soroca ”A. Prisacari

 

01-2D
6/
22

Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe                 

 

01-2D
6/
23

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe                

 

01-2D
6/
24

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Raional Soroca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Iurie Spinei, șef al Secției Administrație Publică

 

01-2D
6/
25

Cu privire la conferirea Titlului ,,Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” dlui Luca Nichifor

Inițiator: Ion Manea, membru al Fracțiunii ”Blocul ACUM” a Consiliului raional Soroca                                                                              

Raportor: Ion Manea, membru al Fracțiunii ”Blocul ACUM” a Consiliului raional Soroca   

 

01-2D
6/
26

Cu privire la conferirea Titlului ,,Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” dlui Solovei Alexandru  

Inițiator:  Maria Derejovscaia, Președinte a Fracțiunii PSRM a Consiliului raional Soroca                                                                               

Raportor: Petru Cebotarean, membru al Fracțiunii PSRM a Consiliului raional Soroca, consilier raional

 

01-2D
6/
27

Cu privire la acceptarea primirii segmentului de drum public local

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

01-2D
6/
28

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca

Raportor: liliana Leșan, contabil-șef al Serviciului Financiar