Căutare în site

Consfătuire de lucru cu producătorii agricoli și companiile comerciale
„Prezentarea ofertelor pentru agricultori”
Mercuri, 24 ianuarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca de către Direcția agricultură și alimentație a fost organizată și petrecută consfătuirea de lucru între producătorii agricoli din raion și firmele comerciale prestatoare de bunuri și servicii pentru agricultori.
Prezent la intrunire cu un cuvînt de salut,  Președintele Raionului Soroca dl Ghenadie Muntean a felicitat toți participanții cu începutul unui an agricol nou, doruindu-le mult succes în munca deloc ușoară.
În cadrul ședinței au fost prezențe  22 de companii, reprezentanții cărora și-au expus ofertele și spectrul bunurilor, produselor și serviciilor prestate. 
Prezentările au fost urmate de întrebări-răspunsuri,  toate avînd scopul familiarizării cu noile realizări și bune practici în vederea completării fondului semincer, procurarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, tehnica și utilaj agricol performant, sisteme de irigare, echipament pentru sere, ș.a. 
Concluzie -  se fac investiții, se modernizează gospodăriile agricole, pentru a face față provocărilor noului an agricol.
Vizită de lucru la Consiliul Județean Vaslui, România
În data de 18-19 ianuare 2018, Președintele raionului Soroca, Dnul Ghenadie Muntean însoșit de secretarul Consiliului Raional Soroca, Doamna Stela Zabrian și șefa serviciului Proiecte Investiționale, Doamna Tatiana Robuau efectuat o vizită de lucru la Consiliul Județean Vaslui, România la invitația Domnului Dumitru Buzatu, Președintele Consiliului Județean Vaslui.
În rezultatul discuțiilor bilaterale s-a convenit la inițierea unui nou proiect cofinanțat de către Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui în sumă de 100 000 EURO. De data aceasta este vorba de un proiect investițional cu durata de implementare de doi ani, 2018-2019. Prin realizarea acestui proiect Consiliul raional Soroca își propune să reabiliteze căsuțele de odină de la Tabăra de Vară ”La Dumbravă”. Crearea condițiilor bune de odihnă în Tabără va permite gazduirea pe timp de vară a elevilor din Județul Vaslui și din Raionul Soroca pentru efectuarea schimbului de experiență și bunelor practici pe diverse domenii.
Alt subiect de discuție a fost aplicarea în parteneriat cu Cosiliul Județean Vaslui a proiectului ce ține de etapa a doua de restaurarea Cetății Soroca.  S-a convenit împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Vaslui, partenerii proiectului privitor la: stabilirea numărului de parteneri, activitățile proiectului, bugetul, anexele la cererea de finanțare, contribuții etc. 
Consiliul raional Soroca a fost solicitat ca partener pentru Consiliul Județean Vaslui în proiectul ce ține de deschiderea unui Muzeu al satului în Județul Vaslui. În comun cu partenerii proiectului au  fost identificate activitățile proiectului. Consiliul raional Soroca își propune prin implementarea acestui proiect să reabiliteze clădirea Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Soroca.
Raportul situației criminogene pe parcusul anului 2017, 
prezentat de către IP Soroca
Astăzi, 23 ianuarie 2018, conducerea Inspectoratului de poliție Soroca s-a întrunit în incinta Consiliului raional Soroca, într-o ședință de lucru cu primarii, serviciile desconcentrate și asistenții sociali din localitățile raionului.
La acestă şedinţă a participat şi Preşedindele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, care la finele şedinţei a venit cu mulţumiri către oamenii legii pentru munca depusă.
Şeful Inspectoratului de poliție Soroca, Veaceslav Rusnac, a prezentat raportul, abordând, despre conceptul de Poliție Comunitară şi care sunt etapele de implimentare ale conceptului.
Pentru asigurarea securității și liniștii locuitorilor raionului, pentru depistarea şi prevenirea infracţiunilor, incidentelor, s-a propus instalarea echipamentelor video în locurile publice la intrarea și ieșirea din localități.
Întrunirea are scopul de a conlucra împreună cu serviciile desconcentrate și societatea, pentru prevenirea infracțiunilor din teritoriu.