Căutare în site

Astăzi, 12 februarie curent, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de șase luni a funcţionarilor publici debutanţi,  specialistul Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, d-na Galben Doina și specialistul superior în problemele mecanizării și prestării serviciilor mecanizate la Direcția Agricultură și Alimentație, dl. Stavița Serghei, au depus jurământul de credinţă, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008. În cadrul ceremoniei festive, angajaţii au depus jurământul în fața simbolurilor de stat, conducerii raionului și a colegilor de serviciu.   

      Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

    Dl. Rusnac Veaceslav, Președintele raionului Soroca, i-a felicitat pe proaspeții funcţionari pentru promovarea cu succes a perioadei de probă, dorindu-le pe viitor un nivel înalt professionalism pentru a contribui la buna funcționare a Consiliului Raional Soroca ”.