Căutare în site

Astăzi, 07 februarie 2020 în incinta ÎMSP ”Spitalul raional Soroca ”A.Prisacari” a avut loc deschidere a Secției pediatrie, după efectuarea lucrărilor de reparaţii cu suportul Consiliului raional Soroca, care constituie peste 2,3 mln. lei.
La eveniment au participat Preşedintele raionului Soroca, dl.Veaceslav Rusnac, Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, d-na Pilipețchi Alla, Vicepreşedinţii raionului, d-na Păunescu Svetlana, d-na Bordianu Alla și d-nul Andonii Boris, șefa Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, d-na Larisa Celac, primarul municipiului Soroca, d-na Lilia Pilipețchi, consilieri raionali, șefii serviciilor descentralizate și desconcentrate în teritoriu, cadrul medical și presa locală.
Preşedintele raionului Soroca a menţionat că: „Domeniu ocrotirii sănătăţii a fost şi este un domeniu în care Consiliul raional Soroca are responsabilităţi specifice, avînd calitatea de fondator a instituţiilor medico-sanitare publice din teritoriul raionului Soroca, inclusiv şi a Spitalului raional Soroca.
Permanent s-a optat pentru oferirea de către instituţiile medicale a serviciilor de calitate cetățenilor, de a soluționa problemele lor, de a îmbunătăţi condiţiile, dotarea şi utilizarea eficientă a resurselor.”