Căutare în site

La 16 mai 2019 Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a avut o întrevedere de lucru cu delegația americană în frunte cu Secretarul de Stat a Carolinei de Nord Elaine F. Marshall, însoțită de o echipă de specialiști din mai multe domenii  ai statului american . Scopul vizitei a fost familiarizarea acestei delegații cu ținuturile Sorocene, monumente istorice, la fel și cu oportunitățile propuse raionului Soroca prin diferite proiecte realizate.
   În cadrul discuțiilor părțile au propus de a menține în continuare relațiile de colaborare în scopul dezvoltării diferitor domenii din raion prin implementarea unor noi proiecte.
Vizita a fost încheiată la Direcția de Situații Excepționale Soroca, în cadrul căreia se finaliza instructajul ,,Echipa de Reacție a Comunității la Situațiile de Urgență’’ (CERT)  a persoanelor cu funcții de răspundere  în domeniul protecției civile din raion. Acest seminar la fel a fost desfășurat cu suportul SUA și anume inițiați de Echipa Elementului de Suport Civil Militar (CMSE) în Moldova.