Căutare în site

PREMIEREA ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE

Direcția Învățământ Soroca, subdiviziune a Consiliului Raional Soroca a organizat în data de 19 ianuarie, în incinta Palatului de Cultură, festivitatea de premiere a elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare.
 În cadrul evenimentului de premii s-au învrednicit 85 de elevi, dintre care  51 elevi de la LT ,,C. Stere”, 16 elevi de la  LT ,,P. Rareș”, 9 elevi de la LT ,,A. Pușkin” ,  4 elevi de la LT ,,I. Creangă”, 2 elevi de la  LT Visoca, câte un elev din gimnaziile Vărăncău, Rudi și s. Vădeni.  De asemenea au fost premiate şi 57 de cadre didactice din 8 instituţii de învăţământ.
Prezent la eveniment, președintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, a menționat : ”Consiliul Raional susține plenar domeniul educației. În 2018 am reușit să investim considerabil în dotarea și modernizarea infrastructurii educaționale. Premiile pentru elevi și cadrele didactice care au obținut  performanţe la învăţătură, demonstrează  încă odată în plus angajamentul