Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Şedinţă de lucru la Soroca a Comisiei parlamentare
,,Comisia administraţie publică”
La 13 iunie curent în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc şedinţa de lucru a Comisiei parlamentare ,,Comisia administraţie publică” preconizată în conformitate cu programul de activitate pentru anul 2018. Scopul acestei întruniri a fost identificarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă autorităţile locale de nivelul I şi II, cît şi identificarea modalităţilor de soluţionare a lor. 
La şedinţă au participat dna Bacalu Elena, deputat, vicepreşedinte al Comisie administraţie publică, dna Bodnarenco Elena, deputat, membru al Comisie administraţie publică, dna Babiuc Aliona, deputat, membru al Comisie administraţie publică şi dl Groza Sergiu, deputat, membru al Comisie administraţie publică, preşedintele şi vicepreşedintele raionului Soroca, reprezentantul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, preşedinţi de fracţiuni politice, primari, conducători ai serviciilor publice desconcentrate, etc.
Temele principale abordate în cadrul şedinţei au fost dificultăţile întîmpinate în acordarea ajutoarelor sociale, cît şi stabilirea corectă a benficiarilor de aceste ajutoare, modalităţile de gestionare a încasărilor impozitului pe venit a persoanelor fizice şi juridice, atît la nivel local cît şi naţional, dificultăţile apărute în exercitarea atribuţiilor de agent constator a contravenţiilor administrative. O altă problemă abordată a fost modificarea Legii privind asociaţiile obşteşti, propunerea ca administraţia publică locală să poată obţine calitatea de membru al asociaţiei. Au fost propuse modificări şi la Legea privind administraţia publică locală şi anume la capitolul atribuţiile primarului, cît şi la alte acte normative.
La rândul lor, deputații au răspuns la toate întrebările și recomandările celor prezenţi şi au dat asigurări că propunerile venite şi soluțiile identificate în cadrul discuțiilor vor fi luate în calcul de parlamentari.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00