Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

La 18 ianuarie 2023 lucrătorii din domeniul culturii din raionul Soroca au sărbătorit Ziua Națională a Culturii. Evenimentul a avut loc în Palatul de Cultură din municipiul Soroca.
Cu mesaj de felicitare s-a adresat Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, care a menționat, că ”Astăzi omagiem atât artiștii, care şi-au dedicat viața muzicii şi dansului, literaturii şi teatrului, artelor plastice şi filmului, precum şi persoanele care se preocupă de domeniul culturii în întreaga lui complexitate. Prin dedicația cu care își desfășoară activitatea, oamenii de cultură contribuie, fiecare în parte şi toţi laolaltă, la dăinuirea națiunii noastre – de la rememorarea trecutului la edificarea viitorului
prin renașterea şi apărarea idealurilor culturale şi naționale.
Consemnarea Zilei Naționale a Culturii îmi oferă deosebitul prilej de a felicita în numele Consiliului raional Soroca, dar și al meu personal, toți lucrătorii din domeniul culturii, care și-au legat destinele de această nobilă profesie. Vă adresez cele mai sincere felicitări, expresii de profundă recunoștință și apreciere, dorindu-vă tuturor multă sănătate și energie creatoare! Să fiți mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile!”
În cadrul festivităţii mai multe instituţii de profil şi lucrători ai culturii au fost menţionați cu diplome din partea Preşedintelui raionului, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Primăriei municipiului Soroca și Secției Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca, pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale şi cu prilejul “Zilei Naţionale a Culturii”.