Căutare în site

     La data de 24 martie 2021, în sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, ca urmare a promovării perioadei de probă a funcţionarului public debutant, a fost confirmată în funcția publică dna Nicoleta Ivanco, specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru din cadrul Aparatului Președintelui raionului, care a depus jurământul de credinţă în fața simbolurilor de stat.

În temeiul art. 32 al Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, a jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea, independența şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce îi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

       Noului funcționar public îi dorim succese și realizări frumoase.