Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Cultură și Turism

  Rețeaua instituțiilor de cultură este constituită din: 54 case și cămine culturale, 58 biblioteci publice, 6 școli de artă plastică și muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou muzical. Numărul total de monumente – 413, inclusiv: 194 de importanță natională, 219 de importanță locală.

-  Măsuri culturale 2020                                 -  Resursele turistice antropice
-  Regulament                                                -  Resurse turistice naturale
-  Meșteșuguri                                                -  Servicii turistice
- Agendă evenimente                                      - Turism religios 
- Activități culturale 2019        

Mult stimaţi colegi, primari, viceprimari, consilieri și lucrători
din domeniul administraţiei publice locale !

     Cu prilejul sărbătorii profesionale, marcată la 1 februarie –  Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, vă adresez tuturor reprezentanților autorităților administrației publice locale din raionul Soroca sincere și cordiale felicitări.

      Această sărbătoare constituie un act de recunoştinţă şi apreciere a importanţei Dumneavoastră, a eforturilor pe care le consacraţi dezvoltării socio-economice şi culturale a comunităţilor, soluţionării competente a diverselor probleme, volumul acestora fiind mult mai mare decât resursele de care dispuneţi.

   Dezvoltarea și crearea serviciilor calitative în cadrul autorităților publice locale este o sarcină importantă şi primordială pentru echipele Dumneavoastră. Întreţinerea şi deservirea infrastructurii localităților, prestarea serviciilor calitative populației, asistenţa şi suportul cetățenilor sunt domeniile în care implicarea fiecăruia dintre Dumneavoastră asigură cu desăvârşire suportul adus de Autoritățile Publice Locale din Republica Moldova.

     Țin să-mi exprim  gratitudinea pentru munca pe care o realizați, pentru abnegaţia și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea cotidiană. În acest context, îmi exprim ferma convingere că datorită înaltului grad de profesionalism, devotament şi disciplină, pe care le manifestați în procesul de activitate, colaborarea şi atitudinea receptivă şi grijulie faţă de oameni, vă va domina şi în continuare activitatea întru soluţionarea problemelor cetăţenilor și dezvoltarea comunității.

     Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Noi realizări în activitatea profesională, multe bucurii, fericire, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire,  linişte şi căldură în suflet.

       Sincere felicitări, multă sănătate, succes și realizări frumoase în activitate!

  

       Cu aleasă considerație,

                                                                                                                                                  Veaceslav RUSNAC

                                                                                                                                         Președinte al raionului Soroca


 

Comments

Instituții preșcolare - 55
Școli primaree-grădiniță -  5
Școli primare - 8
Licee - 5
Gimnazii - 28
Școli de sport - 2

Indicatori economici, raionul Soroca, 2018

104,3 
Suprafața raionului (mii, ha)
100078
Locuitori
3637
Agenți Economici
3953,50
Salariul mediu pe raion (lei)

Bugetul Raionului Soroca -  anul 2020 Aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/19 din 12 decembrie 2019
HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN RAIONUL SOROCA
Produs elaborat de People in Need din Cehia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019” .
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mărcii turistice din raionul Soroca.