1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dispoziții ale Președintelui Raionului Soroca nr.1-48 (1 ianuarie - 1 aprilie 2016)

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 24 Octombrie 2016

Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.48 din 29.03.2016 ”Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.47 din 29.03.2016 ”Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.46 din 29.03.2016 ”Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.45 din 29.03.2016 ”Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.44 din 28.03.2016 ”Cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.43 din 28.03.2016 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților raionului Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.42 din 28.03.2016 ”Cu privire la crearea comisiei de primire-predare”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.41 din 25.03.2016 ”Cu privire la măsurile preventiv-profilactorice preconizate o dată cu încălzirea timpului și desfășurarea lucrărilor de salubrizare și igienizare a gospodăriilor și terenurilor agricole în perioada primăvară-vară pe teritoriul Raionului Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.40 din 25.03.2016 ”Cu privire la punerea în aplicare a Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.06/17 din 17 decembrie 2015 ”Cu privire la crearea Sectorului Transport de Serviciu al Secției Gospodărie pe lîngă Aparatul Președintelui Raionului Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.39 din 21.03.2016 ”Cu privire la deplasarea în mun.Chișinău”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.38 din 21.03.2016 ”Cu privire la petrecerea controlului privind modul de ținere în cadrul primăriilor a Registrelor contractelor de arendă a terenurilor agricole și altor bunuri agricole”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.37 din 21.03.2016 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului de umor ”O cetate nu-i pe roate”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.36 din 18.03.2016 ”Cu privire la insituirea grupului de lucru pentru elaborarea cererii de finanțare la etapa a doua a proiectului transforntalier ”Bijuterii Medievale, Cetățile Hotin-Soroca-Suceava””
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.35 din 17.03.2016 ”Cu privire la stabilirea limitei lunare pentru transportul de serviciu”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.34 din 14.03.2016 ”Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.33 din 14.03.2016 ”Cu privire la organizarea evaluării și monitorizarea activității autorităților tutelare locale și echipelor multidisciplinare locale”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.32 din 12.03.2016 ”Cu privire la cursurile de instuire la Protecția Civilă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.31 din 01.03.2016 ”Cu privire la modificarea mijloacelor financiare alocate pentru anul 2016”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.30 din 01.03.2016 ”Cu privire la insituirea comisiei ”Pentru organizarea concursului raional ”Cel mai bun antreprenor al anului 2015”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.29 din 01.03.2016 ”Cu privire la crearea comisiei de primire predare în comodat a unor bunuri imobile către IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.28 din 01.03.2016 ”Cu privire la aprobarea calendarului de acțiuni sportive și planul de activități pentru tineret pentru anul 2016”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.27 din 26.02.2016 ”Cu privire la modificarea mijloacelor financiare alocate pe anul 2016”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.26 din 26.02.2016 ”Cu privire la stimularea cadrelor didactice performante ”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.25 din 25.01.2016 ”Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a unor bunuri de la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă” la Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.24 din 25.02.2016 ”Cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.23 din 25.02.2016 ”Cu privire la modificarea serviciilor Protecției Civile a Raionului Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.22 din 19.02.2016 ”Cu privire la desfășurarea concursului pentru tineret ”Mister Soroca 2016”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.21 din 19.02.2016 ”Cu privire la modificarea mijloacelor financiare alocate pe anul 2016”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.20 din 09.02.2016 ”Cu privire la stabilirea normei de consum a combustibilului”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.19 din 08.02.2016 ”Cu privire la atribuirea rutei regulate suburbane Soroca ”Stația Auto” - Oclanda/Sobari”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.18 din 05.02.2016 ”Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.17 din 05.02.2016 ”Cu privire la pregătirea tehnicii agricole pentru lucrările agricole de primăvară”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.16 din 04.02.2016 ”Cu privire la efectuarea misiunii de audit”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.15 din 04.02.2016 ”Cu privire la împuternicirea rolului de administrator de buget”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.14 din 02.02.2016 ”Cu privire la crearea grupului de lucru privind elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului raionului Soroca”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.13 din 26.01.2016 ”Cu privire la crearea comisiei de experiză a utilității unor bunuri, proprietate publică a Consiliului Raional, aflate în comodat la IP Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă””
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.12 din 26.01.2016 ”Cu privire la Consiliul medical raional”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.11 din 26.01.2016 ”Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca ”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.10 din 26.01.2016 ”Cu privire la constituirea comisiei de stabilire a clasei de calificare a șoferilor ”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.9 din 25.01.2016 Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a activelor și pasivelor către IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.8 din 25.01.2016 ”Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.7 din 21.01.2016 ”Cu privire la expunerea în redacție nouă a pct.1 din Dispoziția nr.114 din 27.10.2003 ”Cu privire la insituirea Comisiei de combatere a narcomaniei și narcobussines-ului””
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.6 din 19.01.2016 ”Cu privire la desfășuarea anuală a totalurilor evaluării sportivilor din raion la competițiile republicane și internaționale în anul 2015”

Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.5 din 04.01.2016 ”Cu privire la delegarea Dlui. Coșeru Ruslan”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.4 din 04.01.2016 ”Cu privire la insituirea comisiei raionale de selectare a terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.3 din 04.01.2016 ”Cu privire la instituirea Comisiei raionale privind reintegrarea in circuitul agricol a terenurilor exploatate în urma valorificării zăcămintelor de substanțe minerale utile”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.2 din 04.01.2016 ”Cu privire la efectuarea misiunii de audit”
Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.1 din 04.01.2016 ”Cu privire la efectuarea misiunii de audit”Pagina 9 din 21