1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Audienţa cetăţenilor de către Mihai Moldovanu, viceprim-ministru al Republicii Moldova.

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 11 Martie 2011

La data de 15 martie 2011, ora 11, în sala de protocol a Consiliului Raional, (et.1) str. Ştefan cel Mare,5, or.Soroca se va desfăşura audienţa cetăţenilor de către Mihai Moldovanu, viceprim-ministru al Republicii Moldova.

Înscrierea prealabilă la tel. 22058.


Anunț privind convocarea în ședință a CR Soroca

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Joi, 03 Martie 2011

Stimate Domnule Consilier     __________________________________,

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea privind administraţia publică locală (nr.436 din 28.12.2006), Vă înştiinţez, că prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului nr. 19 din 17 februarie 2011, Consiliul Raional se convoacă în şedinţă ordinară pe data de 17 martie 2011,                  ora 10.00, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional pe adresa oraşul Soroca, strada Ştefan       Cel Mare, 5.

Proiectele   deciziilor propuse spre examinare  se anexează.

 Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina WEB: www.soroca.org.md la opţiunea “proiecte întrate” şi la secretarul consiliului raional sau în Direcţia Administraţie Publică  începînd cu data de 04 martie  2011.

Informaţii suplimentare puteţi primi la telefoanele 2-20-57, 2-20-78, 2-37-73.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Raional se convoacă în şedinţă:
Comisia pentru administraţia publică – 10 martie  2011 ora 0900;
Comisia pentru infrastructură şi protecţia mediului - 10 martie  2011 ora 1000;
Comisia pentru dezvoltare economică - 10 martie  2011 ora 1100;
Comisia pentru dezvoltare socială – 11 martie  2011 ora 0900;
Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului – 11 martie  2011 ora 1000.

  Cu respect,                     Ion Spataru, secretar al Consiliului Raional Soroca

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 martie 2011

word 
 


Pagina 47 din 47