1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Training de afaceri pentru femei subocupate din Soroca"

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 17 Mai 2011

Proiectul "Aspirarea Antreprenorilor. Training de afaceri pentru femei subocupate din Soroca"
Acest proiect se va realiza în cadrul „Programului de granturi mici pentru absolvenţi” organizat de către Ambasada SUA implementat de Incubatorul de Afaceri Soroca şi susţinut de către Ambasada SUA, ODIMM şi PAT „Entranse 2Your Business”. Perioada de implementarea proiectului este aprilie – august 2011.
Scopul acestui proiect este de a reduce sărăcia rurală şi a dependenţei de migraţia ciclică în rândul femeilor şomere sau care doresc o mică afacere din mediul rural, prin dezvoltarea capacităţii lor de a se angaja în activitatea de întreprinzător.
Activităţile principale a acestui proiect vor fi încadrate în 5 module de instruire pentru femeile locale din or. Soroca cu tematicile:
-          Lansarea propriei afaceri:Avantaje, oportunităţi şi riscuri;
-          Planificarea afacerii. Elaborarea planului de afaceri;
-          Managementul financiar şi resurselor umane;
-          Marketingul pas cu pas;
-          Oportunităţi de finanţare a ÎMM. Proiectele în derulare în domeniul ÎMM.
La finalul modulelor de instruire va fi organizat concursul „Cea mai bună idee de afaceri”, cu alocarea grantului pentru iniţierea propriei afaceri.
Persoanele interesate vor expedia formularul de înregistrare, pînă la data de 20.05.2011, la adresa:
Incubatorul de Afaceri Soroca (IAS)
str. M. Kogâlniceanu, 9, or. Soroca, MD 3006, Republica Moldova
Tel/fax  023020406
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Persoana de contact – Liliana Babără, manager IAS

Proiectul "Aspirarea Antreprenorilor. Training de afaceri pentru femei subocupate din Soroca"

word 

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Joi, 05 Mai 2011

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional
In   temeiul art. 45 (3) din    Legea privind administraţia    publică locală (nr. 436 din 28.12.2006),
DISPUN:

1. Se convoacă Consiliul Raional Soroca în şedinţă ordinară pe data de 19 mai 2011, ora 10, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional pe adresa oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
2. Se propune spre examinare proiectele   deciziilor:
Cu privire la  corelarea bugetului raional pentru anul 2011 cu bugetul de stat
Iniţiator:  Mircea Martîniuc,  Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe
Cu privire la decernarea Diplomelor de onoare a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Mircea Martîniuc,  Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică
3. Se obligă şefii Direcţii Generale Finanţe şi Secţiei Administraţie Publică să asigure:
3.1 punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora nu mai tîrziu de 05 mai 2011;
3.2 organizarea consultării proiectelor de decizii şi  prezentarea sintezelor recomandărilor parvenite de la părţile interesate în termen pînă la 16 mai 2011;
3.3 examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii în termen de pînă la 17 mai 2011.
4. Secretarul Consiliului Raional, dnl Ion Spataru, va transmite spre avizare Serviciului juridic şi informaţional şi altor subdiviziuni pentru elaborarea rapoartelor compartimentelor de specialitate după caz în termen pînă la 10 mai 2011.
5. Serviciul juridic şi informaţional, va plasa pe pagina oficială a consiliului raional proiectele deciziilor propuse spre examinare conform anexei nu mai tîrziu de 06 mai 2011.
6. Direcţia Administraţie Publică, dna Svetlana Duca, va asigura informarea consilierilor raionali despre data şi locul convocării şedinţei consiliului conform punctului 1 prezentei dispoziţii în termen de pînă la data de 09 mai 2011.
7. Secţia Cultură şi Turism, va asigura difuzarea Imnului de Stat al Republicii Moldova şi Imnului Raionului la deschiderea şedinţei consiliului.
8. Se invită la şedinţa Consiliului Raional şefii de secţii, direcţii şi servicii ai consiliului raional, preşedinţii asociaţiilor primarilor, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţii presei.
 
 Mircea Martîniuc,
Preşedinte al raionului Soroca
 
Elaborat:                             Ion Spataru ,  secretar al consiliului  raional
Avizat:                               Polina Cojocari, specialist în probleme juridice.
 
Nr. 45 din 04 mai 2011

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinare a Consiliului Raional Soroca din 19 mai 2011

word 
 Pagina 44 din 45