1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Concurs privind ocuparea funcţiilor vacante

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 25 Iulie 2012

          Președintele Raionului Soroca anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului Asistență Juridică din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca pe perioadă determinată.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc pînă la data de 17 august 2012, ora 12.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-22026)
Bibliografia concursului:
- Constituţia
- Legea administraţiei publice locale
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea cu privire la petiţionare
- Legea finanţelor publice locale
- Legislaţia conform domeniului de activitate
 
Persoanele interesate pot depune personal  Dosarul de participare la concurs:
-   formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009
-  originalul și copia buletinului de identitate
-  originalul și copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare
-  originalul și copia carnetului de muncă
-  originalul certificatului medical
-  originalul cazierului judiciar
Condiţiile de participare la concurs:
-     studii universitare în domeniul juridic, licențiat în drept
-    conoaşterea sistemului de domeniu, legislaţiei din domeniul juridic
-    aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă
-    nivel înalt de responsabilitate
-    flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă
-    posedarea limbii moderne(un avantaj)
-    abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat,
-    abilităţi de a elabora acte normative
-    abilităţi de lucru în echipă
-    cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
-    experiență profesională 1 an

Concurs privind ocuparea funcţiilor vacante

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 02 Noiembrie 2011

Preşedintele Raionului Soroca anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în problemele protecţiei civile şi serviciului civil, Secţia Administrare Publică.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc pînă la data de  16 noiembrie 2011, ora 15.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-22026)
Bibliografia concursului
-          Constituţia
-          Legea administraţiei publice locale
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea cu privire la petiţionare
-          Legea finanţelor publice locale
-          Legislaţia conform domeniului de activitate
-
Persoanele interesate pot depune personal  Dosarul de participare la concus::
-          formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009
-          copia buletinului de identitate
-          copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare
-          copia carnetului de muncă
-          certificatul medical
-    cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere
Condiţiile de participare la concurs:
-          studii universitare în domeniul dat
-          conoaşterea sistemului de domeniu, legislaţiei din domeniul dat
-          aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă
-          nivel înalt de responsabilitate
-          flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă
-          posedarea limbii moderne(un avantaj)
-          abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat,
-          abilităţi de a elabora acte normative
-          abilităţi de lucru în echipă
-          cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
 


Pagina 24 din 24