1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 18 Aprilie 2017

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”.
Sarcinile de bază ale funcției: gestionează activitătea curentă a instituției; reprezintă interesele instituției în raport cu alte persoane, este ordonator principal de credite, asigură administrarea legală și eficientă a patrimoniului și mijloacelor financiare ale instituției.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26,    e-mail        Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
-          Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
-          Hotărîrea Guvernului Сu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
-          Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
-          Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4 din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
-          copia buletinului de identitate
-          copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
-          declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
-          proiectul de management al instituției
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română și rusă, cunoașterea unei limbii moderne constituie un avantaj;
 3. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 7. nu și-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și pe durata activităţii la locurile de muncă precedente nu a încălcat prevederile art.7 alin. (2) al Legii privind evaluarea integrităţii instituționalenr.325 din 23.12.2013.
 8. are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogie, juridic, economie sau administrație publică și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
 9. nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
Data-limită de depunere a documentelor este 10 mai 2017.                      

ANUNȚ !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 27 Martie 2017

         Concursul de ocupare a funcției publice vacante de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca va avea loc pe data de 29 martie 2017, ora 10.00, în biroul Președintelui raionului Soroca.
Lista candidaților admiși la concurs:
1. Belous Clavdia
2. Volcinschi Inna.
Comisia de concurs
0 (230) 2-20-26


Mai multe articole..


Pagina 3 din 24