1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 10 Octombrie 2016

IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str. M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de . medic obstrician ginecolog ,_pe 0.5 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de . operator pentru recete compensate ,_pe 1,0 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada determinata de medic psihiatru ,_pe 1.0 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de : asistenta medicala psihiatrica ,_pe 1,0 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str. M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei temporar vacante pe perioada determinata de :_moasa la CSPT,_pe 1,0 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de : moaşa ,_pe 0,5 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada determinata (sezonier)de operator la instalarea de ardere ,_pe 1,0 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatote Soraca'' cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de . medic functional,_pe 0.5 salariu  
MSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de psiholog linia informativa ,_pe 1,0 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada determinata de . asistenta medicala de familie ,_pe 1,0 salariu,3 funcţii.  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de : statistician medical ,_pe 0,75 salariu  
IMSP" Centrul de Sanatate Soroca" cu sediul in Or.Soroca str.M.Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de :_medic internist,_pe 0,5 salariu  

Anunț!

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 07 Octombrie 2016

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției:conduce activitatea direcției și este responsabil de: gestionarea domeniului asistenței sociale și protecției familiei în raion; elaborarea și executarea planului de acțiuni a direcției; elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală (nr.436 din 28.12.2006)
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr.158 din 04.07.2008)
-          Legea cu privire la petiţionare (nr.190 din 19.07.1994)
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr.317 din 18.07.2003)
-          Legea privind codul de conduită a funcționarului public (nr.25 din 22.02.2008)
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale (nr.133 din 17.06.2016)
-          Legea asistenței sociale (nr.547 din 25.12.2003)
-          Legea serviciilor sociale (nr.123 din 18.06.2010)
-          Legea cu privire la ajutorul social (nr.133 din 13.06.2008)
-          Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (nr.499 din 14.07.1999)
-          Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (nr.60 din 30.03.2012)
-          Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (nr.140 din 14.06.2013)
-          Legea fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (nr.827 din 18.02.2000)
-          Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican
şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (nr.1083 din 26.10.2000)
-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate (nr.314 din 23.05.2012).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          studii superioare
-          3 ani experienţă profesională în domeniu
-          abilităţi de utilizare a computerului
-          cunoașterea limbii române
-          cunoștințe în elaborarea actelor normative
-          posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru în echipă, flexibilitate în comunicare.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 26 octombrie 2016.                                           


Mai multe articole..


Pagina 10 din 24