1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizie propuse pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 11 februarie 2016

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 01 Februarie 2016

01-2D
07/01

Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

 

01-2D
07/02
Cu privire la conferirea gradelor de calificare
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane
 
01-2D
07/03
Cu privire la modificarea unor decizii
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane
 
01-2D
07/04
Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri de la Instituţia Publică Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „O Şansă” la IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/05
Cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea beneficiarilor de locuințe social-economic vulnerabile
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/06
Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Soroca pe anii 2016-2020
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/07
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni a Consiliului Raional Soroca pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/08
Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului Raional Soroca pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef al Serviciului Relații cu Publicul
 
01-2D
07/09
Cu privire la prelungirea contractului de locațiune cu SC ”Starnet” SRL
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/10
Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile către IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/11
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe
 
01-2D
07/12
Cu privire la  raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2015 
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe
 
01-2D
07/13
Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca  nr.29/10 din 11.12.2014 ”Cu privire la planul de acțiuni anticorupție al CR Soroca pe anii 2015-2016”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, șef al Serviciului Asistență Juridică
 
01-2D
07/14
Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Boris Andoni, vicepreședinte al  Raionului Soroca
 
01-2D
07/15
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale           Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca         Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt
 
01-2D
07/16
Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acordarea premiilor elevilor și profesorilor cu performanțe deosebite
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt
 
01-2D
07/17
Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Soroca pentru anii 2016-2020
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt
 
01-2D
07/18
Cu privire la transmiterea în locaţiune Consiliului Orăşenesc Soroca a unei încăperi din imobilul de pe strada Ştefan cel Mare, 5
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/19
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ion Starîș, șef al IMSP CS Vasilcău
 
01-2D
07/20
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ion Baranov, șef al IMSP CS Bădiceni
 
01-2D
07/21
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Gonța Veaceslav, șef al IMSP CS Nimereuca
 
01-2D
07/22
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Visoca pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Brighidin Agensia, șef al IMSP CS Visoca
 
01-2D
07/23
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Rudi pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilachi, șef al IMSP CS Rudi
 
01-2D
07/24
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Racovăț pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Andrieș Maria, șef al IMSP CS Racovăț
 
01-2D
07/25
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Rublenița pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Buzurniuc Lidia, șef al IMSP CS Rublenița
 
01-2D
07/26
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă  pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu
, șef al IMSP CS Soroca-Nouă
 
01-2D
07/27
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Vădeni pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi
, șef al IMSP CS Vădeni
 
01-2D
07/28
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Cremene pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochircă
, șef al IMSP CS Slobozia Cremene
 
01-2D
07/29
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Parcani pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop
, șef al IMSP CS Parcani
 
01-2D
07/30
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu
, șef al IMSP CS Soroca
 
01-2D
07/31
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Centrul de Sănătate Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu
, șef al IMSP CS Soroca
 
01-2D
07/32
Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul raional Soroca „A.Prisacari” pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:
Valeriu Petrovici, director IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
 
01-2D
07/33
Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publică domeniul public a Consiliului Raional în domeniul privat proprietate publică
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/34
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind vînzarea-cumpărarea unor bunuri imobile aflate în comodat la IP Centrul Multifuncțional se Servicii Sociale ”O Șansă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie
 
01-2D
07/35
Cu privire la încheierea Acordului de colaborare a Consiliului Raional Soroca cu P.P ”Ziarul Nostru SRL”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef al Serviciului Relații cu Publicul
 
01-2D
07/36
Cu privire la normele specifice ale ÎM Centrul Stomatologic Raional Soroca pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin
, director ÎM Centrul Stomatologic Raional Soroca
 
01-2D
07/37
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: V.Pașa
, șef al IMSP CS Căinarii Vechi
 
01-2D
07/38
Cu privire la încheierea Acordului de colaborare a Consiliului Raional Soroca cu P.P ”Observatorul de Nord”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef al Serviciului Relații cu Publicul
 
01-2D
07/39
Cu privire la aprobarea Strategiei, Planului și Programului de acțiuni a obiectelor social-culturale a raionului Soroca pentru anii 2016-2020 în sectorul Eficiență Energetică
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Boris Andoni, Vicepreședinte a Raionului Soroca
 
01-2D
07/40
Cu privire la aprobarea normelor specifice ale IMSP Centrul de Sănătate Cosăuți pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Sîrghi Ion, șef al IMSP CS Cosăuți
 Pagina 10 din 42