1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului Raional Soroca din 11 august 2016

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 22 Iulie 2016

01-2D
10/01

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
10/02

Cu privire la conferirea Titlului Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Muntean Ghenadie,Voloceai Vasile, Nina Neculce 
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Reaboi Galina, șef al Secției Organizare și Coordonarea activității administrative 

 

01-2D
10/03

Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Deciziei CR Soroca nr.06/01 din 17 decembrie 2015
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Reaboi Galina, șef al Secției Organizare și Coordonarea activității administrative 

 

01-2D
10/04

Cu privire la propunerea  reprezentaților Consiliului Raional Soroca  în componența Consiliului Electoral de Circumscripție Soroca  pentru desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Reaboi Galina, șef al Secției Organizare și Coordonarea activității administrative 

 

01-2D
10/05

Cu privire la modificarea deciziei nr.07/32 din 11 februarie 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Valeriu Petrovici, director interimar al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

01-2D
10/06

Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2016 cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
10/07

Cu privire la  alocarea surselor financiare
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
10/08

Cu privire la șeful Secției Economie 
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță șef al Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
10/09

Cu privire la șeful Direcției Asistență Socială și Protecția a Familiei
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță șef al Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
10/10

Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor vacante de conducător de instituție publică/ întreprindere municipală 
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță șef al Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
10/11

Cu privire la insituirea Comisiei raionale de monitorizarea respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, Șef al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D
10/12
Cu privire la Acordul de colaborare cu AO Concordia Proiete Sociale
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Vladimir Nicuța, Vicepreședinte al Raionului Soroca

 

01-2D
10/13
Cu privire la solicitarea transmiterii și acceptarea primirii în administrarea Consiliului Raional  Soroca a unor sectoare de teren.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coșeru, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

 

01-2D
10/14
Cu privire la darea în locaţiune  a unor bunuri   imobile ,aflate în comodat la Secţia Cultură şi Turism
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Bucătaru Grigore, Șef al Secției Cultură și Turism

 

01-2D
10/15
Cu privire la activitatea Comisiei Raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate  pentru semestrul I al anului 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Vladimir Nicuța, Vicepreședinte al Raionului Soroca

 

01-2D
10/16
Cu privire la aprobarea statelor de personal al IMSP Centrul de Sănătate Soroca pentruanul 2016 cu începere de la 01.07.2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, șef al IMSP Centrul de Sănătate Soroca

 

01-2D
10/17
Cu privire la stabilirea salariului de functie personalului administrativ al institutiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul Raional Soroca cu începere de la 01.07.2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, șef al IMSP Centrul de Sănătate Soroca

 

01-2D
10/18
Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 
Pagina 8 din 43