1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului Raional Soroca din 30 iunie 2016

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 15 Iunie 2016

 

01-2D
09/01

Cu privire la tarifele pentru serviciile de organizare a odihne copiilor prestate de Instituția Publică Tabăra de Odihnă pentru Copii ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Gheorghe Grosu, director-adjunct al IP Tabăra de Odihnă pentru Copii ”La Dumbravă”

 

01-2D
09/02

Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Valeriu Petrovici, director interimar al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

01-2D
09/03

Cu privire la completarea anexei nr.2 a Decizie Consiliului Raional Soroca nr.07/3 din 11.02.2016, ”Statele de personal ale Direcției Învățămînt”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
09/04

Cu privire la acordarea statului de școală care nu  poate fi închisă IP Ginaziul ”Gheorghe Nastas” din s. Hristici, IP Gimnaziul Dărcăuți din s.Dărcăuți și IP Gimnaziul Regina Maria din s. Regina Maria
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
09/05

Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publică a raionului Soroca a unor bunuri imobile.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/06

Cu privire la șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Luiza Carauș, specialist principal, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
09/07

Cu privire la șeful Secției Economie a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Luiza Carauș, specialist principal, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
09/08

Cu privire la numirea în funcție a directorului Instituției Publice Tabăra de Odihnă pentru Copii ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Luiza Carauș, specialist principal, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
09/9

Cu privire la modificarea și completarea unor anexe a Deciziei Consiliului Raional nr.10/15 din 01.03.2012 ”Cu privire la aprobarea organigramei li statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional Soroca”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Luiza Carauș, specialist principal, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
09/10

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.06/08 din 17.12.2015 ”Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/11

Cu privire la modificarea deciziilor  Consiliului Raional Soroca nr.05/8 din 27.10.2011 ”Cu privire la transmiterea în locațiune  a unui bun imobil către SC ”Starnet” SRL și nr.07/9 din 11.02.2016 ”Cu privire la prelungirea contractului de locațiune cu SC ”Starnet” SRL”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/12

Cu privire la rezilierea contractului de locațiune.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/13

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile și a formulei de calcul a limitei de venit.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/14

Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului Raional Soroca nr.23/14 din 20.02.2014 ”Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile către ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” și  nr.07/10 din 1102.2016 ”Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile către IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/15

Cu privire la desfășurarea negocierilor directe privind darea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/16

Cu privire la casarea schiței  Monumentului ”Ștefan cel Mare”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Grigore Bucătaru, Șef al Secției Cultură și Turism

 

01-2D
09/17

Cu privire la instituirea Comisiei raionale de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, Șef al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D
09/18

Cu privire la modificarea deciziei nr.34/6 din 07 aprilie 2011 ”Cu privire la angajarea unui grant din sursele Băncii Europene de Investiții, pentru realizarea Programului de dezvoltare a servilor de aprovizionare cu apă potabilă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, Șef al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D
09/19

Cu privire la Regulamentul Serviciului de asistență socială comunitară
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tudor Frunză, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D
09/20

Cu privire la rezultatele recepționării și  distribuirii ajutorului umanitar acordat de statul Român
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tudor Frunză, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D
09/21

Cu privire la desfășurarea negocierilor directe privind darea în locațiune a unui bun imobil cu suprafața de 50m.p
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Costin Iurie, director ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D
09/22

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
09/23

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
09/24

Cu privire la  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Finanțe Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
09/25

Cu privire la atribuirea numelui ”Vasile Ceban” Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Cosăuți
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Grigore Bucătaru, Șef al Secției Cultură și Turism

 

01-2D
09/26

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
09/27

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
09/28

Cu privire la participarea Consiliului Raional Soroca în calitate de Partener în proiectele regionale care au trecut etapa I a Concursului Propunerilor de Proiecte 2016 din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională
Iniţiator: Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

 

01-2D
09/28

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional din 23/46 din 20.042014 „Cu privire la indemnizațiile de participare la ședințele Consiliului și modul de restituire a cheltuielilor legate de deplasarea alesului local (Raional) cu modificările ulterioare”
Iniţiator:  Palamarciuc Dumitru, Consilier raional
Raportor:  Palamarciuc Dumitru, Consilier raional

 
Pagina 8 din 42