1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 26 ianuarie 2017

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 20 Ianuarie 2017

01-2D
13/01
Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Lora  Lisnic, șef al Direcției Finanțe 

 

01-2D
13/02
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/03
Cu privire la acceptarea transmiterii unui bun mobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/04
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind vînzarea-cumpărarea unui bun mobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/05
Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/06
Cu privire la modificarea unor decizii
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/07
Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/08
Cu privire la demisia directorului IP ”Centrul Comunitar ”Împreună”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/09
Cu privire la  planul de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Reaboi Galina, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D
13/10
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru educație, unor instituții de învățămînt
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Donos Ghenadie, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D
13/11
Cu privire la raportul misiunii de audit
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Polina Cojocari, șef al Serviciului Audit Intern

 

01-2D
13/12
Cu privire la modificarea deciziei nr.10/15 din 01.03.2012, cu modificările ulterioare, cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/13
Cu privire la Acordurile de Colaborare cu primăriile și consiliile comunale Rublenița și Volovița
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Alexandru Sorocean, șef al SCGCD  

 

01-2D
13/14

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Lora  Lisnic, șef al Direcției Finanțe     

 
Pagina 3 din 42