1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 16 martie 2017

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 28 Februarie 2017

01-2D
14/01
Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Învățămînt Soroca aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.03/10 din 13 august 2015
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/02
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind transportarea elevilor din raionul Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/03
Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice pentru performanțe deosebite
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/04
Cu privire la organizarea odihnei de vară în Instituția Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/05
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/06
Cu privire la rezilierea contractului de locațiune
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/07
Cu privire la reglementarea utilizării, aprobarea numărului-limită și limitei de parcurs al autoturismelor de serviciu utilizate de către subdiviziunile Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Alexandru Sorocean, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D
14/08
Cu privire la modificarea unor decizi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D
14/09
Cu privire la cererea prealabilă a petiționarei Onica Valentina
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, șef al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D
14/10
Cu privire la consiliul administrativ al Centrului multifuncțional ”O Șansă”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Druța Aurelia, Șef-interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
14/11
Cu privire la activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca în anul 2016
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Reaboi Galina, Șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D
14/12
Cu privire la transmiterea dispozitivelor medicale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Mihai Mîțu, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

01-2D
14/13
Cu privire la consiliile administrative ale instituțiilor medico-sanitare ale centrelor de sănătate
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Druța Aurelia, Șef-interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
14/14
Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Miahi Mîțu, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

01-2D
14/15
Cu privire la normele specifice ale CS Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D
14/16
Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin, director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D
14/17
Cu privire la normele specific ale CS Rudi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director al CS Rudi

 

01-2D
14/18
Cu privire la normele specifice ale CS Visoca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D
14/19
Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Nouă

 

01-2D
14/20
Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Baranov, director CS Bădiceni

 

01-2D
14/21
Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii Vechi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veronica Pașa, director CS Căinarii Vechi

 

01-2D
14/22
Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene

 

01-2D
14/23
Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veaceslav Gonța, director CS Nimereuca

 

01-2D
14/24
Cu privire la normele specifice ale CS Parcani
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop, director CS Parcani

 

01-2D
14/25
Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi, director CS Vădeni

 

01-2D
14/26
Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Starîș, director CS Vasilcău

 

01-2D
14/27
Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lidia Buzurniuc director CS Rublenița

 

01-2D
14/28
Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Maria Andrieș, director CS Racovăț

 

01-2D
14/29
Cuprivire la normele specifice ale CS Cosăuți
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Sîrghi, director CS Cosăuți

 

01-2D
14/30
Cu privire la interimatul funcției de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/31
Cu privire la demisia șefului Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/32
Cu privire la demisia directorului IP ”Tabăra de odihnă pentru copii ” La Dumbravă”.
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/33
Cu privire cuantumul premiilor unice acordate conducătorilor subdiviziunilor  Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/34
Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
14/35
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
14/36
Cu privire la aprobarea execuției bugetului raional pe anul 2016
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
14/37
Cu privire la modificarea deciziei nr.01/03 din 11.07.2015 ”Cu privire la aprobarea Componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Reaboi Galina, Șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D
14/38
Cu privire la aprobarea Contractului de locațiune în redacție nouă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/39
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind vînzarea-cumpărarea unui bun mobil 
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/340
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta riaonală pentru insituțiile educaționale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al DÎ

 
Pagina 3 din 43