1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinare în şedinţa extraordinară din 31 martie 2016

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 21 Martie 2016

       Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa extraordinară din 31 martie  2016 conform listei anexate. Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului, punerea în aplicare a unor legi şi altor acte normative. Termenul limită de elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului este 21  martie 2016. Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate. Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 24 martie 2016.
 

01-2D
08/01

Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului vicepreședintelui raionului Soroca dlui Boris Andonii
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druţa, specialist principal Secţia Resurse Umane

01-2D
08/02

Cu privire la aprobarea Strategiei de Comunicare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tudor Frunza, Șef al Direcției Asistență Socială și Protecție  a Familiei

01-2D
08/03

Cu privire la Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tudor Frunza, Șef al Direcției Asistență Socială și Protecție  a Familiei

01-2D
08/04

Cu privire la întroducerea unor completări în regulamentul privind modul de acordare a compensației pentru călătoriile în transport unor categorii de populație
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tudor Frunza, Șef al Direcției Asistență Socială și Protecție  a Familiei

01-2D
08/05

Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Asociația Obștească CCF Moldova și Consiliul Raional Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Tudor Frunza, Șef al Direcției Asistență Socială și Protecție  a Familiei

01-2D
08/06

Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

01-2D
08/07

Cu privire la prelungirea  contractelor de locațiune
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

01-2D
08/08

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional nr.06/08 din 17.12.2015 ”Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei economie

01-2D
08/09

Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

01-2D
08/10

Cu privire la modificarea statelor de personal
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ludmila Ciobanu. Șeful IMSP Centrului de Sănătate Soroca

01-2D
08/11

Cu privire la Programul pregătirii instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2016-2017
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, Șeful al Direcției Învățămîmt

01-2D
08/12

Cu privire la cumulul de funcție a conducătorilor Instituțiilor Medico-Sanitare  Publice  fondate de Consiliul Raional
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, specialist principal Secția Resurse Umane

01-2D
08/13

Cu privire la munca prin cumul a directorului ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin,director al ÎM ,,Centrul Stomatologic RaionalPagina 5 din 41