1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ privind demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din 30 iunie 2016

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 15 Iunie 2016

            Consiliul Raional  Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa ordinară din 30 iunie  2016 conform listei anexate. Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului, punerea în aplicare a unor legi şi altor acte normative. Termenul limită de elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului este 16 iunie 2016.      fCetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate. Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 24 iunie 2016.

 

01-2D
09/01

Cu privire la tarifele pentru serviciile de organizare a odihne copiilor prestate de Instituția Publică Tabăra de Odihnă pentru Copii ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Gheorghe Grosu, director-adjunct al IP Tabăra de Odihnă pentru Copii ”La Dumbravă”

01-2D
09/02

Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Valeriu Petrovici, director interimar al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

01-2D
09/03

Cu privire la completarea anexei nr.2 a Decizie Consiliului Raional Soroca nr.07/3 din 11.02.2016, ”Statele de personal ale Direcției Învățămînt”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

01-2D
09/04

Cu privire la acordarea statului de școală care nu  poate fi închisă IP Ginaziul ”Gheorghe Nastas” din s. Hristici, IP Gimnaziul Dărcăuți din s.Dărcăuți și IP Gimnaziul Regina Maria din s. Regina Maria
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

01-2D
09/05

Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publică a raionului Soroca a unor bunuri imobile.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

01-2D
09/06

Cu privire la șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Luiza Carauș, specialist principal, Serviciul Resurse Umane

01-2D
09/07

Cu privire la șeful Secției Economie a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Luiza Carauș, specialist principal, Serviciul Resurse Umane

01-2D
09/08

Cu privire la numirea în funcție a directorului Instituției Publice Tabăra de Odihnă pentru Copii ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Luiza Carauș, specialist principal, Serviciul Resurse Umane

01-2D
09/9

 

01-2D
09/10

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.06/08 din 17.12.2015 ”Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

01-2D
09/11

Cu privire la modificarea deciziilor  Consiliului Raional Soroca nr.05/8 din 27.10.2011 ”Cu privire la transmiterea în locațiune  a unui bun imobil către SC ”Starnet” SRL și nr.07/9 din 11.02.2016 ”Cu privire la prelungirea contractului de locațiune cu SC ”Starnet” SRL”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

01-2D
09/12

Cu privire la rezilierea contractului de locațiune.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

01-2D
09/13

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile și a formulei de calcul a limitei de venit.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

01-2D
09/14

Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului Raional Soroca nr.23/14 din 20.02.2014 ”Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile către ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” și  nr.07/10 din 1102.2016 ”Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile către IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

01-2D
09/15

Cu privire la desfășurarea negocierilor directe privind darea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, Specialist principal Secția Economie

01-2D
09/16

Cu privire la casarea schiței  Monumentului ”Ștefan cel Mare”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Grigore Bucătaru, Șef al Secției Cultură și Turism

01-2D
09/17

Cu privire la instituirea Comisiei raionale de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, Șef al Serviciului Asistență Juridică

01-2D
09/18

Cu privire la modificarea deciziei nr.34/6 din 07 aprilie 2011 ”Cu privire la angajarea unui grant din sursele Băncii Europene de Investiții, pentru realizarea Programului de dezvoltare a servilor de aprovizionare cu apă potabilă”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, Șef al Serviciului Asistență Juridică

01-2D
09/19

Cu privire la Regulamentul Serviciului de asistență socială comunitară
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tudor Frunză, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

01-2D
09/20

Cu privire la rezultatele recepționării și  distribuirii ajutorului umanitar acordat de statul Român
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tudor Frunză, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a FamilieiPagina 4 din 41