1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Încorporarea în serviciul civil pentru toamna 2017

    Potrivit Legii “ Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, nr.156-XVI din 06 iulie 2007  şi Dispoziţiei Centrului   Serviciului Civil nr.68 din 18 iulie 2017, Serviciul Civil Soroca Vă informează:

    1.Primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01.08.2017-29.09.2017.

    2.Încorporarea în serviciul civil, în toamna anului 2017, și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada  01.08.2017 -30.11.2017 .

    3.Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terţe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.

    4.Cetăţenii care vor fi încorporaţi în serviciul civil nu sunt supuşi examenului medical.

            Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate comisiei pentru recrutare -încorporare în serviciul civil (de alternativă):

1     Buletinul de identitate ( în original şi copie);
 2     Foto 3x4 – 3 buc;
 3     Caracteristica  recrutului de la primărie cu vizita de reşedinţă;
 4     Certificat de componen
ța familiei  de la primărie cu viza de reşedinţă;
 5     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar ( nu mai mic de 2380 lei);
 6     Contract individual de muncă;
 7  Diploma de studii;
 8    Legitima
ția de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de motivul indicat în cerere).

 Or. Soroca, str. Ştefan cel Mare,5 bir 516

Telefon de contact- 023023773, 060925252 

Clavdia Belous, specialist, Secţia Organizarea şi Coordonarea Activităţii Administrative  al raionului Soroca