1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

     Astăzi, 20 aprilie 2017, reprezentanţii administraţiei publice locale de nivelul I, în special primarii localităților din raion , au participat la un seminar organizat la inițiativa Președintelui raionului Soroca de către Secţia Organizare şi Coorodnare a Activităţii Administrative în comun cu conducătorii serviciilor desconcentrate şi a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca.
Seminarul a debutat cu mesajul domnului Ghenadie Muntean, preşedinte al Raionului Soroca care a menţionat că este deschis spre conlucrare și speră la o colaborare viabilă cu primarii pentru rezolvarea problemelor din teritoriu. La fel i-a invitat la o colaborare mai strînsă cu serviciile desconcentrate și domnul Vladimir Ceban, șeful Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.17917454 1964317907123687 5041601410627023822 o

    Scopul întrunirii a fost de a aduce la cunoştinţă modificările și completările recente în legislaţia Republicii Moldova,care deleagă competențe noi administrației locale, cum ar fi completarea Codului Contravențional cu art.423/10 , modificările Legii bugetului de stat ( la capitolul reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale) , aplicarea unor prevederi legale în domeniul protecţiei speciale a copiilor.

      Pe parcurs au fost puse în discuţie și alte subiecte care sporesc eficiența gestionării treburilor publice, de importanţă majoră pentru cetăţenii raionului , şi anume: calitatea serviciilor de alimentare în instituţiile de învăţămînt, situaţia epizootică la capitolul pesta porcină, pregătirea către aplicaţii la protecţia civilă, situaţia criminogenă din raion, succesele şi realizările în cadrul Programului Novateca la Soroca.17990230 1964317903790354 4875175756094727072 o

  La final primarilor le-au fost aduse la cunoştinţă totalurile recensămîntului populaţiei.

     Dat fiind faptului că subiectele propuse au tangențe directe cu activitatea administrației publice locale de nivelul întîi , primarii au adresat numeroase întrebări pentru clarificarea anumitor aspecte, au venit cu diverse propuneri , inclusiv de modificare a cadrului legal , consolidîndu-şi în acelaşi timp cunoştinţele în domeniu.