1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din mai 2017

PDFImprimareEmail

Cu privire la aprobarea Programului Raional de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică

 pdf

Cu privire la aprobarea programului raional de  prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020  și a Planului de acțiuni pentru realizarea Programului
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Mihai Mîțu, director IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”

 pdf

Cu privire la aprobarea programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică

 pdf

Cu privire la Programul raional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, Planului de acțiuni și indicatorilor de monitorizare
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică

 pdf

Cu privire la aprobarea Regulamentului și a statutului de personal modificat al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 pdf

Cu privire la acordarea de împuterniciri Președintelui Raionului Soroca dlui Ghenadie Muntean
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire la introducerea unor modificări în anexa nr.2 a deciziei Consiliului Raional nr.03/11 din 18.08.2011 ”Cu privire la aprobarea Statutului instituției Publice ”Casa Comunitară Voloave”, cu modificările ulterioare prin decizia nr.20/25 din 17.10.2013
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Eugenia Ardovan, director al Instituției Publice ”Casa Comunitară Voloave

 pdf

Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri de la Instituția Publică Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă” la IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf

Cu privire darea de seamă a ÎM ”Soralim-Service”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Svetlana Burlac, director ÎM ”Soralim Service”

 pdf

Cu privire darea de seamă a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Iurie Costin, director ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 pdf

Cu privire darea de seamă a ÎM “Hoterm  Servicii”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Iurie Muntean, director ÎM ”Hoterm Servicii”

 pdf

Cu privire la aprobarea listei adăugătoare a beneficiarilor de locuințe sociale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf

Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind darea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire  la modificarea bugetului raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 pdf

Cu privire la hotarele intravilanului localității Schinenii-Noi, com.Schineni, rl.Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Relații Funciare și Cadastru
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Secției Economie
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire la casarea unor mijlocea fixe aflate în folosința Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Aliona Andriuță, Șef interimar al Direcției Agricultură și Alimentație

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățământ
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Liliana Leșan, contabil, Aparatul Președintelui Raionului Soroca

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Secției Cultură și Turism
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Grigore Bucătaru, șef al Secției Cultură și Turism

 pdf

Cu privire la transmiterea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire la prelungirea contractului de arendă a terenurilor agricole cu SRL ”Scripta-Prim”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Alexandru Sorocean,Șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

 pdf

Cu privire la modificarea anexei nr.1 a deciziei nr.14/38 din 16 martie ”Cu privire la aprobarea Contractului  de locațiune”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ion Golovatîi, arhitect-șef al Raionului Soroca

 pdf

Cu privire la încetarea contractului individual de muncă nr.10 din 08 iunie 2012 încheiat cu domnul Mihai Mîțu, director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire reprezentanții Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publică a raionului Soroca a unor bunuri mobile
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef  Direcția Învățămînt

 pdf

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 pdf

Cu privire la demisia managerului-șef al Întreprinderii Municipale ”Hoterm Service”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire la acceptarea transmiterii a unor mijloace fixe
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf

Cu privire la împuternicirea Președintelui Raionului Soroca de a negocia accesarea unui împrumut de la bănci
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf