1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din mai 2017

PDFImprimareEmail

Cu privire la aprobarea Programului Raional de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică
 
Cu privire la aprobarea programului raional de  prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020  și a Planului de acțiuni pentru realizarea Programului
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Liudmila Ciobanu, Șef al Centrului de Sănătate Soroca
 
Cu privire la aprobarea programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică
 
Cu privire la Programul raional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, Planului de acțiuni și indicatorilor de monitorizare
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică
 
Cu privire la aprobarea Regulamentului și a statutului de personal modificat al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
 
Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună ” din satul Rublenița aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.06/22 din 17 decembrie 2015
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ursachi Cozma, director interimar al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună ” din satul Rublenița
 
Cu privire la introducerea unor modificări în anexa nr.2 a deciziei Consiliului Raional nr.03/11 din 18.08.2011 ”Cu privire la aprobarea Statutului instituției Publice ”Casa Comunitară Voloave”, cu modificările ulterioare prin decizia nr.20/25 din 17.10.2013
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Eugenia Ardovan, director al Instituției Publice ”Casa Comunitară Voloave
 
Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri de la Instituția Publică Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă” la IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie
 
Cu privire darea de seamă a ÎM ”Soralim-Service”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Svetlana Burlac, director ÎM ”Soralim Service”
 
Cu privire darea de seamă a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Iurie Costin, director ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”
 
Cu privire darea de seamă a ÎM “Hoterm  Servicii”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Iurie Muntean, director ÎM ”Hoterm Servicii”
 
Cu privire la aprobarea listei adăugătoare a beneficiarilor de locuințe sociale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie
 
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind darea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie
 
Cu privire  la modificarea bugetului raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe
 
Cu privire la hotarele intravilanului localității Schinenii-Noi, com.Schineni, rl.Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru
 
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Relații Funciare și Cadastru
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru
 
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Secției Economie
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie
 
Cu privire la casarea unor mijlocea fixe aflate în folosința Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
 
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Aliona Andriuță, Șef interimar al Direcției Agricultură și Alimentație
 
Cu privire la transmiterea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie
 
Cu privire la prelungirea contractului de arendă a terenurilor agricole cu SRL ”Scripta-Prim”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie
 
Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățământ
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt
 
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Liliana Leșan, contabil Aparatul Președintelui Raionului Soroca