1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEŢUL VASLUI

       Recent, preşedintele raionului Soroca Ghenadie Muntean a efectuat o vizită de lucru la Vaslui,România unde a avut o întrevedere cu Buzatu Dumitru, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui. În cadrul şedinţei din partea română au participat: directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale dna Chircu Mihaela, şeful-adjunct pe întrebări economice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului dl Ioan Buruiană şi dl Lucian Onciu,director al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural tradiţional Vaslui, iar din partea raionul Soroca: Secretarul Consiliului raional Soroca dna Stela Zabrian,dna Svetlana Păunescu, şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca şi dl Grigore Bucătaru, şef al Secţiei Cultură şi Turism.17553721 1950829631805848 2072572605053801934 n
          În cadrul acestei vizite au fost evaluate rezultatele benefice căpătate de ambele părţi în toate domeniile, revizuite parteneriatele din anii precedenţi, dar şi stabilite unele priorităţi de colaborare în viitor. Deasemenea, s-a vorbit şi despre posibila colaborare la aplicarea programului operaţional România-Moldova şi atragerea de investiţii. S-a decis de a acorda suport primăriilor din raion și județ , ca în timpul apropiat să semneze acorduri de colaborare, pentru o mai bună conlucrare .
             În domeniul culturii s-a făcut un schimbul agendelor culturale pentru anul 2017, în cadrul cărora se vor regăsi colectivele,meşterii populari din raionul Soroca la Vaslui, România şi viceversa .
În parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui se va iniţia un proiect transfrontalier privitor la confecţionarea costumelor naţionale pentru colectivele artistice.
            În domeniul social s-a discutat despre dezvoltarea unor relații de parteneriat cu Direcția Județeană Asistență Socială și Protecție a Copilului Vaslui, cu efectuarea schimbului de experiențăşi exemplelor de bune practici în furnizarea serviciilor între cele două entități omoloage. 17425907 1950829635139181 180891865023666086 n
La final dl Buzatu Dumitru, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui a oferit, în mod generos, în jur de 20 mii euro pentru dotarea unei instituţii publice din raionul Soroca , conform procedurii de finanţare a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile adminstraţiei publice locale din România.
Vizita afost una productivă şi importantă pentru ambele părţi,în special pentru Raionul Soroca.