1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

       SPRE ATENȚIA PERSOANELOR CARE, CONFORM PREVEDERILOR LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE AU OBLIGAȚIUNEA DE A DECLARA AVEREA ȘI INTERESELE PERSONALE
 
 
INFORMAȚIE
privind
DECLARAREA AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE
(Legea privind declararea averii și intereselor personale nr.133 din 17.06.2016)
 
 
SUBIECȚII DECLARĂRII AVERII ȘI INTERESELOR PERSONALE:
a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
            b) membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
            c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor;
            d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;
            e) conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora;
            f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
            g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
            h) membrii Consiliului de Integritate;
            i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare,  disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.
TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIEI – 31 MARTIE 2017

   

MODEL DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

word 
Aurelia Druța, șef interimar SRU
0 230 2-20-26