1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

În atenţia
-Conducătorilor autorităţilor publice locale de nivelul I
-Conducătorilor întreprinderilor de Stat şi private.
 Prin HG RM nr.960 din 08.08.2016  a fost aprobat Nomenclatorul obiectivelor publice cu pericol de incendiu, explozie - incendiu şi al lucrărilor, serviciilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru care este obligatorie  obţinerea Avizului de apărare împotriva incendiilor  şi de stîngere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate.
     Avizul  de apărare împotriva incendiilor şi de stîngere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate va fi valabil pe durata valabilităţii autorizaţiei de funcţionare.
 Reeşind din cele expuse Primăria or.Soroca , primăriile comunelor şi satelor raionului Soroca la momentul primirii notificării în comerţ, alimentaţie publică şi a altor prestatori de servicii  vor solicita obligatoriu  Avizul de apărare împotriva incendiilor care se eliberează de Direcţia situaţii excepţionale Soroca.
 Informaţii suplimentare la nr. de telefon :
0 230 92 913 sau 0  230 2 23 13 -Secţia Economie al CR Soroca