1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

AT Nord-Est a CNAM, Vă aduce la cunoştinţă că la 27 decembrie 2016 a demarat procesul de încasare a primelor de asigurare medicală şi vânzare a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2017.
   Conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017, nr. 285 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monotonii Oficial nr.472-477(5905- 5910) din 27 decembrie 2016), costul poliţei de АО AM constituie 4 056 lei.
    Persoanele neangajate, neasigurate de Guvern, fondatorii de întreprinderi individuale, titularii patentelor de întreprinzător, persoanele fizice, care pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultura, persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri, care vor achita prima de АРАМ pînă lа 31.03.2017, vor beneficia de o reducere de 50%, din suma stabilita, astfel prima va constitui 2028 lei.
   Proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor centru legumicultura, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, şi dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzuţi la pct.I lit. b), e), d), şi e) şi pct. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr, 1593-XV din 26.12.2002 (fondatori de întreprinderi individuale, titulari ele pa tentă,de întreprinzător, persoane fizice care ie bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, persoane fizice care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje și alte bunuri materiale, notari publici și avocați) ca vor achita prima de AOAM pînă  la 31.03.2017, vor beneficia de o reducere de 75 % din costul poliţei de АРАМ, astfel prima va constitui 1014 lei.
Pentru a obţine poliţa de AOAM proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă vor prezenta următoarele:
1. Actul de identitate valabil;
2. Actul ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului cu destinaţie agricolă, după cum urmează:
-  fără înregistrarea obligatorie în registrul bunurilor imobile: certificatul de moştenire sau titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, eliberat de autorităţile administrației publice locale, în cazul atribuirii de către acestea a  terenurilor  proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
-  cu înregistrarea obligatorie în registrul bunurilor imobile: contractul de vînzare-cumpărare sau contractul de donaţie sau contractul de schimb.
Achitarea primei de AOAM se poate efectua la sediul AT Nord-Est şi reprezentanţii teritoriali în raioanele Drochia, Floreşti, Donduşeni, Ocniţa pentru proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă, notari, avocaţi, executori judecătoreşti şi mediatori iar pentru celelalte categorii de persoane şi la oficiile IS „Poşta Moldovei”.