1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului Raional Soroca din 24 noiembrie 2016

PDFImprimareEmail

01-2D
11/01
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
11/02
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul pentru educație incluzivă
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
11/03
Cu privire la aprobarea districtelor școlare ale instituțiilor publice de învățămînt general din raionul Soroca pentru anul școlar 2016-2017
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
11/04
Cu privire la acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite, pentru anul de studii 2015-2016.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
11/05
Cu privire la completarea anexei nr.2 a Deciziei Consiliului Raional nr.07/3 din 11.02.2016, Statele de personal ale Direcției Învățămînt
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
11/06
Cu privire la lichidarea școlii primare Țepilova
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
11/07
Cu privire la Convenția de parteneriat între Ambasada Franței în Republica Moldova și IP LT ”C.Stere”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt Soroca

 

01-2D
11/08
Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publică domeniul public a Consiliului Raional în domeniul privat proprietate publică
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
11/09
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind vînzarea – cumpărarea unor bunuri
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
11/10
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de selectare  și distribuire a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
11/11
Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
11/12
Cu privire la aprobarea tarifului pentru chirie a  locuințelor sociale din blocurile de pe strada Ștefan cel Mare nr.132 și 132/1 din or.Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
11/13
Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
11/14
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
I Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
11/15
Cu privire la mersul execuției bugetului raional pe semestrul întîi și 9 luni ale anului 2016
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
11/16
Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017 în prima lectură
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei  Finanţe

 

01-2D
11/17
Cu privire la exercitarea atribuțiilor secretarului Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
11/18
Cu privire la hotarele intravilanului localităților Regina Maria,  Lugovoe, Racovăț, Zastînca, Pîrlița, Vanțina, Vanțina Mică Raionul Soroca
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ruslan Coșeru, Șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru

 

01-2D
11/19
Cu privire la participarea Consiliului Raional Soroca ca partener în cadrul proiectului  ”Turismul rural  - un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca și Iampoli”
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Grigore Bucătaru, șef al Secției Cultură și Turism Soroca

 

01-2D
11/20
Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.17/36 din 26 februarie 2013
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Borziac Nicolae, șef al IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La  Dumbravă”

 

01-2D
11/21
Cu privire la modificarea deciziei nr. 01/03 din 11.07.2015 Cu privire la aprobarea Componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului raional Soroca.
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Reaboi Galina, Șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D
11/22
Cu privire la modificarea deciziei nr. 31/16 din 19.02.2015  
Iniţiator:  Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie