1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Finalizarea secerişului culturilor cerealiere de I grupă

111a

 În legătură cu Finalizarea secerişului culturilor cerealiere de I grupă astăzi, 10 august 2016 , în sala  de ședință a Consiliului raional Soroca  reprezentanții   sectorului agroalimentar al raionului , organizați  de Direcția  Agricultură  s-au întrunit într-o consfătuire de lucru . Dul Serghei Slutu, șef DAA  a dat citire unui raport de totalizare  a rezultatelor obținute și a mulțumit agricultorilor pentru munca depusă , dorindu-le  un an agricol bun  .111c
 Domnul Mihai Mîțu  a adresat celor prezenți un mesaj de felicitare și recunoștință , decernînd cu Diplome de Onoare a Președintelui Raionului Soroca producătorii agricoli cu cele mai bune rezultate. 111b
Totodată în cadrul întrunirii dul Valeriu Movilă, șef al Oficiului teritorial AIPA   a prezentat  Regulamentul de subvenționare pe  anul 2016, referindu-se  detaliat și argumentat  la formele de sprijin financiar acordate producătorilor agricoli din fondul de subvenționare.