1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

,,Ziua ușilor deschise ” a Serviciului Arhivă Soroca

        Serviciul arhivă Soroca a fost fondat în anul  1944 și  a acumulat documente ce oglindesc activitatea instituţiilor şi a organizaţiilor din raion pe parcursul acestui timp. Instituția activează cu drept de serviciu în cadrul Consiliului raional şi reprezintă o unitate a Aparatului preşedintelui raionului, menirea ei este   de a prelua şi proteja documentele întocmite de instituţiile locale ale administraţiei de stat, de instituţiile şcolare şi cele ale agenţilor economici care-şi încetează activitatea .
        Serviciul de  arhivă  devine o instituţie din ce în ce  mai prezentă în viaţa societăţii. Fiind un mare deţinător de documente arhivistice, Serviciul asigură valorificarea documentelor din depozitele proprii.  După anul 1990 a sporit rolul social al arhivelor, căpătînd noi valenţe prin cercetarea documentelor în scopuri practice, dînd curs solicitărilor adresate insituţiei în vederea obţinerii unor copii după unele documente care pot contribui la redobîndirea depturilor patrimoniale, la reconstituirea proprietăţilor, pentru activitatea profesională sau a vechimii în cîmpul muncii; confirmarea decorărilor cu ordine şi medalii ale fostei URSS; eliberarea extraselor din hotărîrile comitetelor executive raionale, orăşeneşti şi săteşti. Oferind o imagine amplă şi cuprinzătoare asupra vieţii şi activităţii oamenilor, evoluţiei instituţiilor, unităţilor economice şi altor organizaţii, asupra dezvoltării economice, culturale şi sociale, arhiva este o permanentă invitaţie la cercetarea şi valorificarea tezaurului naţional.
       Cu prilejul zilei profesionale- Ziua Arhivistului , ușile Arhivei raionale Soroca vor fi deschise pentru toți cetățenii la data de 11 iulie 2016, începînd cu ora 10.00.  Această oportunitatea permite fiecărui cetățean să se familiarizeze cu volumul și modul de păstrare  a documentelor , cît și  mecanismul de funcționare a  instituției .