1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Cunoștințe! Practică! Atitudine!

        La inițiativa Consiliului Raional Soroca, Secţia Organizarea şi Coordonarea Activităţii Administrative în comun cu DSE Soroca, pe 29 iunie curent, Centrul Zonal de Instruire din or. Bălţi a desfășurat în incinta Consiliului un curs de instruire, la care au participat 17 primari , președinți a comisiilor situațiilor excepționale în localitate și 12 persoane responsabile de Protecția Civilă și Apărarea Împotriva Incendiilor din raion.
      Un rol anumit în desfășurarea cursului de instruire a revenit Șefului Secției OPP și T în SE ”NORD” al SPC SE MAI, Locotenent-colonel al s/salvare B. Popuşoi şi colaboratorilor secției OPP și T ”Nord”, locotenent major al s/s Ghenadie Spătari, locotenent major Natalia Cristal . 13533308 1816640288558117 797309813784419484 n
Demonstrarea şi prezentarea filmulețelor, exercițiilor practice de acordare a primului ajutor medical, modului de îmbrăcare a mijloacelor de protecție individuală, măsurilor de securitate în timpul incendiilor și cutremurului de pământ, au avut un rol cheie în cadrul cursului. 
       Participanții la instruire au menționat că cursul a fost desfășurat la un nivel organizatoric și metodic înalt și și-a atins scopul, iar cunoștințele teoretice și practica acumulate le vor fi de un real folos atât în activitatea practică, cât și în viața cotidiană.13511056 1816640248558121 8205086170443029577 n
       Activitatea dată a finisat cu înmânarea certificatelor , care autentifică absolvirea cursului tematic de instruire/perfecţionare în domeniul protecţiei civile și pliantelor privitor la ”Profilaxia cazurilor de înec și acordarea primului ajutor medical”.
Secția organizarea protecției populației și teritoriului al Centrului Republican de Instruire al Serviciului PC și SE MAI RM, are ca scop desfășurarea pe parcursul anului a ședințelor de instruire a diferitor categorii de populație în domeniul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.