1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Şedinţa Comisiei extraordinare pentru sănătate publică

      La data de 23 iunie 2016 în incinta Liceului Teoretic  “P. Rareş”din  oraşul Soroca  a avut loc şedinţa  comisiei extraordinare pentru sănătate publică,  la care a participat  conducerea raionului Soroca, primarii localităţilor şi conducătorii instituţiilor preşcolare. În cadrul şedinţei au fost examinate rapoartele privind rezultatele controlului stării alimentaţiei copiilor în instituţiile preşcolare din raion , prezentate  de către Arcadie Revenco,  şef al Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor  şi  Ion Coşman, şef al  secţiei supraveghere sanitară a Centrului de Sănătate Publică Raional Soroca.13509060 1813695528852593 8643304752394934277 n
     Pe parcursul perioadei 12-13.05.2016 şi 16-18.05.2016, comisia instituită prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Soroca a evaluat starea organizării alimentaţiei copiilor din instituţiile preşcolare din raion. Ca urmare  au fost depistate un șir de probleme cum ar fi : 11 instituţii preşcolare , nu dispun de apă rece curgătoare, iar 13 de apă caldă; sistemele de canalizare a instituţiilor rurale sunt într-o stare deplorabilă. Majoritatea cantinelor nu dispun de necesarul de utilaj tehnologic şi frigoriferic, de veselă de masă şi parţial de bucătărie, inventar de transare, substanţe detergente şi în deosebi dezinfectante. În majoritatea instituţiilor nu se respectă regimul de temperatură, unele termometre sunt defectate  sau lipsesc total. Instituţiile preşcolare sunt aprovizionate cu produse alimentare de agenţii economici, care distribuie produsele în baza licitaţiilor câştigate  fără a lua în consideraţie calitatea produselor, dar numai preţurile lor mai mici. De asemenea nu este prestabilit un grafic de livrare a produselor alimentare, sunt recepţionate fără documentele respective (facturi, certificate) . Depozitele pentru păstrarea produselor alimentare nu sunt amenajate conform cerinţelor  sanitare în vigoare. În majoritatea grădiniţelor  rurale nu sunt create condiţii pentru păstrarea pîinii şi a produselor de panificaţie. Transportul cu care sunt transportate  produsele alimentare în majoritatea cazurilor nu corespund cerinţelor sanitare în vigoare (fără utilaj frigorific, ambalaj de rotaţie corespunzător, fără respectarea păstrării vecinătăţii produselor în procesul transportării, nu tot personalul implicat în transportarea  produselor dispune de examen medical profilactic, haine sanitare, condiţii pentru respectarea igienei personale).Deseori în certificatele de calitate nu se înscriu corect data producerii şi termenele de realizare, sunt cazuri cînd produsele alimentare se aduc la limita expirării termenelor de păstrare în cantităţi mari. Au fost depistate produse alimentare cu termen de valabilitate expirat (unt, ouă,chifle,suc). O altă problemă  dură   rămîne  aprovizionarea grădiniţelor cu lapte  şi îndeosebi lapte integral.Pe parcursul  anului 2015 instituţiile preşcolare n-au primit 60.999 l de lapte de la normele  fiziologice stabilite. Pe perioada evaluării  în cîteva instituții s-au depistat produse lactate  cu adaos de grăsimi vegetale (produs de brînză, smîntînă, caşcaval).
 Vitaminizarea bucatelor cu vitamina “C” practic nu se petrece nici la o grădiniţă de copii, cît  şi asigurarea cu pîine fortificată cu preparate de Fe şi acid folic  conform Programului Naţional şi Raional.13533365 1813695565519256 6135606463471051810 n
 După  finalizarea rapoartelor a luat cuvîntul domnul   Mihai Mîţu, Preşedinte al Raionului Soroca, care s-a arătat destul de indignat de situaţia dată, de  atitudinea conducătorilor instituţiilor  preşcolare,  îndemnându-i  să ia o atitudine  mai serioasă faţă de ceea ce ţine de alimentarea copiilor, iar primarilor să asigure  dotarea inventarului  necesar .
Un alt subiect pus în discuţie în cadrul comisiei a fost cu referire la  situaţia epizootică  şi riscul de pestă  porcină africană.  Domnul Arcadie Revenco,  şef al Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor   a menţionat faptul că la moment situaţia epizootică la pestă  porcină africană în Republica Moldova este favorabilă, dar existenţa focarelor în Ucraina prezintă un pericol major. Au fost  înregistrate oficial mai multe  cazuri în regiunea dată. În cazul apariţiei acestei boli toate porcinele trebuie nimicite prin ardere, deoarece pentru această boală nu există tratament, este o boală contagioasă virotică,care afectează toate speciile de porcine, inclusiv  mistreţii. Boala se transmite prin animalele contaminate, precum şi produse alimentare din carne, lapte, furaje şi alte produse ce vin din zonele contaminate.
În acest context, primarilor s-a solicitat urgentarea măsurilor  pentru identificarea animalelor şi supravegherea trasabilităţii acestora,petrecerea măsurilor de dispanserizare a efectivelor de porcine,depistarea animalelor bolnave s-au pierite,respectarea condiţiilor de biosecuritate a efectivelor de porcine. Să fie adusă  în stare optimală teritoriile gropilor Bekary şi cimitirelor pentru animale.
În caz de îmbolnăvire  s-au pierire a porcinelor se informează urgent la nr. de tel (0230) 3-22-84.
Dna Zoia Ciumac, şef al Serviciului Protecţia Copilului aflat în dificultate din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca a a  menţionat faptul  nu este respectată Legea  nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc 
şi a copiilor separaţi de părinţi.  Conform datelor la moment 851 de copii sunt ramaşi acasă  dintre care 176  au reprezentat legal dar  675 de copii nu. Listele  prezentate de către primari nu sunt conform legislaţiei, nu au nr. de ieşire, nu este indicat executorul, lipsesc datele de naştere a copiilor.

La final comisia raională extraordinară de sănătatea publică a adoptat următoarea Hotărîre   :

 Hotărîrea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică

 word